Exportprisindex (EXPI) efter produktgrupp SPIN 2002. År 1990 - 2009
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2002 Markera minst ett värde

Totalt 124 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Vid publiceringen den 25 januari 2007 laddades databasen med felaktiga årsmedeltal för 2006. Den 16 maj 2007 har databasen laddats med de korrekta indextalen.
Exportprisindex (EXPI) mäter prisutvecklingen för från Sverige exporterade varor.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-01-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Exportprisindex (EXPI), 1990=100:
index
Datatyp
Exportprisindex (EXPI), 1990=100:
Medel
Pristyp
Exportprisindex (EXPI), 1990=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Exportprisindex (EXPI), 1990=100:
Nej
Säsongsrensad
Exportprisindex (EXPI), 1990=100:
Nej
Skapad datum
2020-08-08
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301A3