Hemmamarknadsprisindex (HMPI) efter produktgrupp SPIN 2007 (uppdateras t.o.m. 2018). År 1990 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2007 Markera minst ett värde

Totalt 280 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Index efter SPIN 2007 redovisas endast t.o.m. publiceringen av decemberindex 2018. Användare rekommenderas att använda index efter SPIN 2015.
produktgrupp SPIN 2007
B-E total, utvinning av mineral; samt industriprodukter; el, gas, värme och kyla; vattenförsörjningstjänster; avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
MIG_NRG energirelaterade varor
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
B_E_X_FOOD totalindex exkl livsmedel, drycker & tobak
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
A-E produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske ; utvinning av mineral; samt industriprodukter; el, gas
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
B-D utvinning av mineral; samt industriprodukter; el, gas, värme och kyla
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
25-30+33 verkstadsvaror och tjänster
Korrigering 2015-03-26. Data för perioden från 2013 har korrigerats. Tidigare inkluderades felaktigt data för SPIN 31 och 32.
D el, gas, värme och kyla
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
35 el, gas, värme och kyla
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
35.3 försörjningstjänster avseende värme och kyla
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)
35-36 el, gas, värme, kyla och naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster
Korrigerat tal för 2008 (2010-03-25)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-25
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2005=100:
index
Datatyp
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2005=100:
Medel
Pristyp
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2005=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2005=100:
Nej
Säsongsrensad
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 2005=100:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301D8