Exportprisindex (EXPI) efter produktgrupp SPIN 2007 (uppdateras t.o.m. 2018). År 1990 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2007 Markera minst ett värde

Totalt 225 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Index efter SPIN 2007 redovisas endast t.o.m. publiceringen av decemberindex 2018. Användare rekommenderas att använda index efter SPIN 2015.
produktgrupp SPIN 2007
25-30+33 verkstadsvaror och tjänster
Korrigering 2015-03-26. Data för perioden från 2013 har korrigerats. Tidigare inkluderades felaktigt data för SPIN 31 och 32.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-25
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Exportprisindex (EXPI), 2005=100:
index
Datatyp
Exportprisindex (EXPI), 2005=100:
Medel
Pristyp
Exportprisindex (EXPI), 2005=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Exportprisindex (EXPI), 2005=100:
Nej
Säsongsrensad
Exportprisindex (EXPI), 2005=100:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301D2