Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) efter varugrupp SNI69. År 1969-1995
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

varugrupp SNI69 Markera minst ett värde

Totalt 117 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 27 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) mäter prisutvecklingen för varor som förbrukas inom landet. Det beräknas genom ihopvägning av hemmamarknadsprisindex (HMPI) och importprisindex (IMPI), korrigerad med tull.
år
1995
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-03-22
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1968=100:
index
Datatyp
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1968=100:
Medel
Pristyp
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1968=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1968=100:
Nej
Säsongsrensad
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1968=100:
Nej
Bastid
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1968=100:
1968
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301G2