Hemmamarknadsprisindex (HMPI) efter varugrupp SNI69. Månad 1975M01-1995M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

varugrupp SNI69 Markera minst ett värde

Totalt 95 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 252 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

månad
1995M01
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M02
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M03
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M04
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M05
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M06
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M07
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M08
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M09
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M10
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M11
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.
1995M12
Indextalen för 1995 håller inte samma höga kvalitet som motsvarande indextal för serien med Prod-SNI97. Det beror på att representantvarorna i undersökningen åsatts vikter med hänsyn till den nya branschindelningen (Prod-SNI97) och är alltså inte anpassad till den gamla indelningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2000-03-22
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1968=100:
index
Datatyp
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1968=100:
Medel
Pristyp
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1968=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1968=100:
Nej
Säsongsrensad
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1968=100:
Nej
Bastid
Hemmamarknadsprisindex (HMPI), 1968=100:
1968
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301H1