Producentprisindex för tjänster (TPI) efter produktgrupp SPIN 2002. Kvartal 1995K1 - 2009K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2002 Markera minst ett värde

Totalt 29 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 60 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

produktgrupp SPIN 2002
61.1 transport över hav, kustsjöfart.
Omfattar ej persontransporter. TPI för Sjötransport av gods beräknas från och med första kvartalet 2008 enligt en ny metod. Detta görs med hjälp av uppgifter från institutioner med god kännedom om branschen. SCB tackar Gothenburg Chartering, Ivar Lundh & Co, Sjöfartens Analys Institut, Stockholm Chartering och Sveriges Redareförening.
63.11 godshantering
2006=100
63.12 varulagring och magasinering
2006=100
70.3 fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
2006=100
70.31 fastighetsförmedling
2006=100
70.32 fastighetsförvaltning på uppdrag
2006=100
72.210 utgivning av programvarupaket
Avser utgivning av egen programvara.
72.220 datakonsulttjänster
Tidigare benämnd generell programvara.
72.5 underhåll och reparation av kontors- och bokföringsmaskiner samt databehandlingsutrustning
Avser i huvudsak endast databehandlingsutrustning.
74.4 reklamtjänster
2007=100
74.502 uthyrning av personal
2006=100

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2016-05-31
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Tjänsteprisindex:
index
Datatyp
Tjänsteprisindex:
Medel
Pristyp
Tjänsteprisindex:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Tjänsteprisindex:
Nej
Säsongsrensad
Tjänsteprisindex:
Nej
Bastid
Tjänsteprisindex:
2005/2006
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000OO