Producentprisindex (PPI) efter produktgrupp SPIN 2002. Månad 1990M01 - 2009M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2002 Markera minst ett värde

Totalt 201 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 240 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Producentprisindex (PPI) mäter prisutvecklingen för av svenska företag producerade varor. Det beräknas genom ihopvägning av hemmamarknadsprisindex (HMPI) och exportprisindex (EXPI).
produktgrupp SPIN 2002
C-E produkter från utvinning och tillverkning samt el, gas, värme o vatten
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)
ERVE energirelaterade varor inkl el, gas, värme o vatten
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)
E el, gas, värme och vatten
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)
40 el, gas, ånga och hetvatten
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)
40.3 ång- o hetvattenförsörjning, is- o kylvattenförsörjning
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-25
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Producentprisindex (PPI), 1990=100:
index
Datatyp
Producentprisindex (PPI), 1990=100:
Medel
Pristyp
Producentprisindex (PPI), 1990=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Producentprisindex (PPI), 1990=100:
Nej
Säsongsrensad
Producentprisindex (PPI), 1990=100:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301A6