Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) efter produktgrupp SPIN 2002. Månad 1990M01 - 2009M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2002 Markera minst ett värde

Totalt 244 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 240 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI) mäter prisutvecklingen för varor som förbrukas inom landet. Det beräknas genom ihopvägning av hemmamarknadsprisindex (HMPI) och importprisindex (IMPI), korrigerad med tull.
produktgrupp SPIN 2002
C-E produkter från utvinning och tillverkning samt el, gas, värme o vatten
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
C-E produkter från utvinning och tillverkning samt el, gas, värme o vatten
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)
C+D produkter från utvinning och tillverkning
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
C-DexklERV produkter från utvinning och tillverkning exkl energirelaterade varor
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
ERVE energirelaterade varor inkl el, gas, värme o vatten
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)
KON konsumtionsvaror totalt
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
IVKON icke varaktiga konsumtionsvaror
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
D tillverkade varor
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
15 livsmedel och dryckesvaror
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
15.3 beredda o hållbarhetsbeh frukter, bär och köksväxter
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
15.31 beredd och hållbarhetsbehandlad potatis
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
15.1-15.8 livsmedel
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
15+16 livsmedel, dryckes- och tobaksvaror
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
E el, gas, värme och vatten
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)
40 el, gas, ånga och hetvatten
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)
40.3 ång- o hetvattenförsörjning, is- o kylvattenförsörjning
Korrigerat tal för oktober 2008 (2010-03-25)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-03-25
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1990=100:
index
Datatyp
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1990=100:
Medel
Pristyp
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1990=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1990=100:
Nej
Säsongsrensad
Prisindex för inhemsk tillgång (ITPI), 1990=100:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301A7