Importprisindex (IMPI) efter produktgrupp SPIN 2002. Månad 1990M01 - 2009M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2002 Markera minst ett värde

Totalt 177 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 240 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Importprisindex (IMPI) mäter prisutvecklingen för till Sverige importerade varor.
produktgrupp SPIN 2002
A-D prod från jord- o skogsbruk, utvinning, tillverkning
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
C+D produkter från utvinning och tillverkning
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
C-DexklERV produkter från utvinning och tillverkning exkl energirelaterade varor
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
KON konsumtionsvaror totalt
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
IVKON icke varaktiga konsumtionsvaror
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
D tillverkade varor
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
15 livsmedel och dryckesvaror
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
15.3 beredda o hållbarhetsbeh frukter, bär och köksväxter
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
15.1-15.8 livsmedel
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
15+16 livsmedel, dryckes- och tobaksvaror
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2010-01-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Importprisindex (IMPI), 1990=100:
index
Datatyp
Importprisindex (IMPI), 1990=100:
Medel
Pristyp
Importprisindex (IMPI), 1990=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Importprisindex (IMPI), 1990=100:
Nej
Säsongsrensad
Importprisindex (IMPI), 1990=100:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301A9