Statistikdatabasen
Producentprisindex för tjänster (TPI) efter produktgrupp SPIN 2007 (uppdateras t.o.m. 2018). Kvartal 1995K1 - 2018K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2007 Markera minst ett värde

Totalt 58 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 96 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Index efter SPIN 2007 redovisas endast t.o.m. publiceringen av decemberindex 2018. Användare rekommenderas att använda index efter SPIN 2015.
produktgrupp SPIN 2007
49-53 transport- och magasineringstjänster
Korrigerade tal för kvartal 2005K1-2005K4, 2006K1-2006K4, 2007K1-2007K4, 2008K1-2008K4, 2009K1
50.2 tjänster avseende havs- och kustsjöfart, godstrafik
Omfattar ej persontransporter. TPI för Sjötransport av gods beräknas från och med första kvartalet 2008 enligt en ny metod. Detta görs med hjälp av uppgifter från institutioner med god kännedom om branschen. SCB tackar Gothenburg Chartering, Ivar Lundh & Co, Sjöfartens Analys Institut, Stockholm Chartering och Sveriges Redareförening.
52.1 tjänster avseende magasinering och varulagring
2006=100
52.24 tjänster avseende godshantering
2006=100
55-56 hotell- och restaurangtjänster
Korrigerade tal för kvartal 2005K1-2005K4, 2006K1-2006K4, 2007K1-2007K4, 2008K1-2008K4, 2009K1
55.1 hotelltjänster
produktgrupp SPIN 2007: 55.1 hotelltjänster. Korrigerat tal för kvartal 2011K1
55.1A hotelltjänster, affärsgäster
55.1A avsåg före 2011 hotelltjänster, vardag.
55.1B hotelltjänster, privatgäster
55.1B avsåg före 2011 hotelltjänster, veckoslut.
55.1C hotelltjänster, konferensgäster
55.1C avsåg före 2011 hotelltjänster, konferensdygn/helpension.
63.91 nyhetsservicetjänster
2009=100
64+69-71+73 verksamhet inom juridik, ekonomi, vetenskap och teknik samt finans- och försäkringsverksamhet
Korrigerade tal för 2014K4
68.2A-E uthyrning av egna lokaler
2010=100
68.2A uthyrning av egna lokaler, kontor
2010=100
68.2B uthyrning av egna lokaler, butiker m.m.
2010=100
68.2C uthyrning av egna lokaler, industrilokaler
2010=100
68.2D uthyrning av egna lokaler, annan lokaltyp
2010=100
68.2E uthyrning av egna lokaler, hotell och restaurang
2010=100
68.3 tjänster avseende fastighetsförmedling och fastighetsförvaltning på uppdrag
2006=100
68.31 tjänster avseende fastighetsförmedling på uppdrag
2006=100
68.32 tjänster avseende fastighetsförvaltning på uppdrag
2006=100
70.2 konsulttjänster till företag
2009=100
70.21 PR och kommunikation
2009=100
70.22 konsulttjänster avseende företags organisation, information o.d.
2009=100
71.2 tjänster avseende teknisk provning och analys
2008=100
73.1 reklamtjänster
2007=100
73.2 tjänster avseende marknads- och opinionsundersökningar
2008=100
77+78+80+81 uthyrning, fastighetsservice och andra stödtjänster
Korrigerade tal för kvartal 2008K1-2008K4, 2009K1, 2014K4
77.3 tjänster avseende uthyrning och leasing av annan utrustning och andra maskiner och materiella tillgångar
2008=100
78.2 tjänster avseende personaluthyrning
2006=100
80 säkerhets- och bevakningstjänster
2006=100
81.2 tjänster avseende rengöring och lokalvård
2008=100
93+95-96 andra servicetjänster
93+95-96 andra servicetjänster avsåg före 2011 95-96 andra servicetjänster.
TPI tjänsteprisindex
Korrigerade tal för kvartal 2005K1, 2005K4, 2006K2, 2006K4, 2007K1, 2007K2, 2007K4, 2008K1-2008K4, 2009K1, 2014K4
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-02-08
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Tjänsteprisindex:
index
Datatyp
Tjänsteprisindex:
Medel
Pristyp
Tjänsteprisindex:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Tjänsteprisindex:
Nej
Säsongsrensad
Tjänsteprisindex:
Nej
Bastid
Tjänsteprisindex:
2005/2006
Skapad datum
2021-01-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000000X1