Importprisindex (IMPI) efter produktgrupp SPIN 2007 (uppdateras t.o.m. 2018). Månad 1990M01 - 2018M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

produktgrupp SPIN 2007 Markera minst ett värde

Totalt 279 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 348 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Index efter SPIN 2007 redovisas endast t.o.m. publiceringen av decemberindex 2018. Användare rekommenderas att använda index efter SPIN 2015.
produktgrupp SPIN 2007
B-E total, utvinning av mineral; samt industriprodukter; el, gas, värme och kyla; vattenförsörjningstjänster; avfallshanteringstjänster; återvinningstjänster
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
MIG_COG konsumtionsvaror
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
MIG_NDCOG icke varaktiga konsumtionsvaror
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
A-C produkter från jordbruk, skogsbruk och fiske; utvinning av mineral, samt industriprodukter
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
10 livsmedel
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
10.3 beredda och hållbarhetsbehandlade frukter, bär och köksväxter
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
10-11 livsmedel; drycker
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
10-12 livsmedel, drycker och tobaksvaror
Korrigerat tal för mars 2009 (2009-06-10)
25-30+33 verkstadsvaror och tjänster
Korrigering 2015-03-26. Data för perioden från 2013 har korrigerats. Tidigare inkluderades felaktigt data för SPIN 31 och 32.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-25
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Importprisindex (IMPI), 2005=100:
index
Datatyp
Importprisindex (IMPI), 2005=100:
Medel
Pristyp
Importprisindex (IMPI), 2005=100:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Importprisindex (IMPI), 2005=100:
Nej
Säsongsrensad
Importprisindex (IMPI), 2005=100:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301I2