Prisindex i producent- och importled (PPI), förändring från föregående period. Månad 2014M01 - 2020M04
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 76 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från föregående månad , månad: 2020M04
Lägre energipriser och den svagare kronan påverkade producentpriserna i april

Producentprisindex var sammantaget oförändrat från mars till april 2020. Lägre priser på energirelaterade varor motverkades av högre exportpriser inom ett flertal produktgrupper till följd av den svagare kronan. Årstakten för Producentprisindex var -3,0 procent i april 2020 (-3,6 procent i mars).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-05-27
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Förändring från föregående månad:
procent
Förändring från motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från föregående månad:
Månad
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från föregående månad:
Stock
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från föregående månad:
Nej
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från föregående månad:
Nej
Förändring från motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0301AH