Konsumentprisindex (KPI), förändring från föregående period. Månad 2014M01 - 2019M02
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 62 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2019M02
Inflationstakten enligt KPIF 1,9 procent
Inflationstakten enligt KPIF var 1,9 procent i februari 2019 (2,0 procent i januari 2019). KPIF steg med 0,7 procent från januari till februari. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 1,9 procent i februari, vilket är oförändrat från januari.
Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,7 procent från januari till februari 2019, vilket var samma som under motsvarande period 2018.
Till månadsförändringen bidrog framförallt högre priser på livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 procent), kläder (5,3 procent) och högre transportkostnader (1,3 procent) med 0,2 procentenheter vardera. Inom gruppen livsmedel och alkoholfria drycker bidrog högre priser på grönsaker (3,3 procent) med 0,1 procentenhet och inom transportkostnaderna bidrog högre drivmedelspriser (2,8 procent) med 0,1 procentenhet. Prisökningar på hälso- och sjukvård (1,7 procent), paketresor (7,1 procent), restaurangbesök och logi (1,0 procent) samt ökade räntekostnader på egnahem (2,2 procent) bidrog ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgångarna motverkades av lägre elkostnader (-2,5 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenheter i februari.
KPI för februari 2019 var 331,02 (1980=100)
Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i februari 1,8 procent respektive 1,4 procent. Månadsförändringen var 0,7 procent för KPIF-KS och 0,8 procent för KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,9 procent i februari och månadsförändringen var 0,7 procent.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
2019-03-12
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
2019-03-12
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Stock
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A9