Konsumentprisindex (KPI), förändring från föregående period. Månad 2014M01 - 2018M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 59 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M01
Inflationstakten -0,2 procent
Inflationstakten var minus 0,2 procent i januari, vilket är en nedgång från december då den var 0,1 procent. Från december 2013 till januari 2014 sjönk KPI med 1,2 procent i genomsnitt. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen minus 0,8 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,4 procent i januari.
Till nedgången den senaste månaden bidrog lägre priser på kläder (-11,2 procent) och skor (-9,9 procent), vilka bidrog nedåt med 0,5 respektive 0,1 procentenhet. Lägre priser på kött (-1,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet nedåt. Prissänkningar på transporttjänster (-9,3 procent) och drift av fordon (-0,9 procent) hade effekter på 0,3 respektive 0,1 procentenhet nedåt. Lägre priser på paketresor (-7,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet nedåt. Prissänkningar på inventarier och hushållvaror (-1,0 procent) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet nedåt.
Nedgången motverkades av prisökningar på grönsaker (3,8 procent), som påverkade uppåt med 0,1 procentenhet. Högre priser inom gruppen alkoholhaltiga drycker (2,6 procent) bidrog också med 0,1 procentenhet uppåt.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i januari 0,4 respektive 0,1 procent. Månadsförändringen var -1,1 procent för KPIF och -1,2 procent för KPIX. Månadsförändringen för HIKP var -1,2 procent och inflationstakten var 0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M02
Inflationstakten -0,2 procent
Inflationstakten var minus 0,2 procent i februari, vilket är oförändrat från januari. Från januari 2014 till februari 2014 steg KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året var månadsförändringen också 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,4 procent i februari.
Till den totala uppgången den senaste månaden bidrog prishöjningar på kläder (5,0 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (0,6 procent), transporttjänster (1,7 procent) och paketresor (6,0 procent) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av lägre räntekostnader för egnahem (-1,3 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i februari 0,4 respektive 0,1 procent. Månadsförändringen var 0,5 procent för KPIF och 0,5 procent för KPIX. Månadsförändringen för HIKP var 0,5 procent och inflationstakten var 0,1 procent
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M03
Inflationstakten -0,6 procent
Inflationstakten var minus 0,6 procent i mars, vilket är en nedgång från februari då den var minus 0,2 procent. Från februari 2014 till mars 2014 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade.
Under motsvarande period förra året var månadsförändringen 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,0 procent i mars.
Den senaste månaden bidrog prishöjningar på kläder (2,6 procent) uppåt med 0,1 procentenhet.
Uppgången motverkades av lägre priser för gruppen rekreation och kultur (-0,8 procent) som bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i mars 0,0 procent respektive -0,4 procent. Månadsförändringen var 0,1 procent för KPIF och 0,0 procent för KPIX. Månadsförändringen för HIKP var 0,0 procent och inflationstakten var -0,4 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M04
Inflationstakten 0,0 procent
Inflationstakten var 0,0 procent i april, vilket är en uppgång sedan mars då den var minus 0,6 procent. Från mars 2014 till april 2014 ökade KPI med i genomsnitt 0,4 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,5 procent i april.
Till uppgången den senaste månaden bidrog högre priser på utrikes flygresor (38,8 procent) uppåt med 0,2 procentenheter.
Prishöjningar på kläder och skor (2,7 procent), drivmedel (2,5 procent) och höjda hyror (0,5 procent) bidrog uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av lägre priser på paketresor (-7,7 procent) och el (-1,3 procent) vilka bidrog nedåt med 0,1 procentenhet vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i april 0,5 procent respektive 0,2 procent. Månadsförändringen var 0,4 procent för KPIF och 0,4 procent för KPIX. Månadsförändringen för HIKP var 0,4 procent och inflationstakten var 0,3 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M05
Inflationstakten -0,2 procent
Inflationstakten var minus 0,2 procent i maj, vilket är en nedgång sedan april då den var 0,0 procent. Från april till maj 2014 ökade KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året ökade KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,4 procent i maj 2014.
Till uppgången den senaste månaden bidrog prishöjningar på livsmedel (+0,5 procent sedan föregående månad), el (+2,3 procent), paketresor (+4,6 procent) och logi (+7,5 procent) med 0,1 procentenhet uppåt vardera.
Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-22,5 procent), som bidrog nedåt med 0,2 procentenheter.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i maj 0,4 procent respektive 0,1 procent. Månadsförändringen var 0,1 procent för både KPIF och KPIX. Inflationstakten och månadsförändringen för HIKP var båda 0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M06
Inflationstakten 0,2 procent
Inflationstakten var 0,2 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var minus 0,2 procent. Från maj till juni 2014 ökade KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året minskade KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,8 procent i juni 2014. Prisbasbeloppet för år 2015 har beräknats till 44 500 kronor, vilket innebär en ökning med 100 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2014.
Till uppgången den senaste månaden bidrog prishöjningar på transporttjänster (5,7 procent sedan föregående månad) uppåt med 0,2 procentenheter, medan drivmedel (1,6 procent) och paketresor (11,1 procent) påverkade uppåt med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av prissänkningar på kläder (-2,7 procent) och el (-1,2 procent), som påverkade 0,1 procentenhet nedåt vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i juni 0,8 procent respektive 0,5 procent. Månadsförändringen var 0,2 procent för både KPIF och KPIX. Inflationstakten för HIKP var 0,5 procent i juni, medan månadsförändringen var 0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M07
Inflationstakten 0,0 procent
Inflationstakten var 0,0 procent i juli, vilket är en nedgång sedan juni då den var 0,2 procent. Från juni till juli 2014 sjönk KPI med 0,3 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,6 procent i juli 2014.
Till nedgången den senaste månaden bidrog prissänkningar på kläder och skor (-7,6 procent sedan föregående månad) nedåt med 0,4 procentenheter, medan ränktekostnader (-1,7 procent) och logi (-6,5 procent) påverkade nedåt med 0,1 procentenhet vardera.
Nedgången motverkades av prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker (0,8 procent), transport (0,4 procent) samt paketresor (7,0 procent), som påverkade 0,1 procentenhet uppåt vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i juli 0,6 procent respektive 0,3 procent. Månadsförändringen var -0,2 för KPIF och -0,3 för KPIX. Inflationstakten för HIKP var 0,4 procent i juli, medan månadsförändringen var -0,3 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M08
Inflationstakten -0,2 procent
Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång sedan juli då den var 0,0 procent. Från juli till augusti 2014 sjönk KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,5 procent i augusti.
Prissänkningar på paketresor (-10,3 procent) påverkade nedåt med 0,2 procentenheter, prissänkningar på livsmedel (-0,6 procent), drivmedel (-1,8 procent), utrikes flygresor (-12,2 procent) samt räntekostnader (-1,6 procent) påverkade nedåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.
Nedgången motverkades av prishöjningar på kläder och skor (5,4 procent) som påverkade KPI uppåt med 0,3 procentenheter från juli till augusti. Även prishöjningar på el (1,3 procent) och logi (6,9 procent) påverkade uppåt med 0,1 procentenhet vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i augusti 0,5 procent respektive 0,2 procent. Månadsförändringen var 0,0 för KPIF och KPIX. Inflationstakten för HIKP var 0,2 procent i augusti, medan månadsförändringen var 0,0 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M09
Inflationstakten -0,4 procent
Inflationstakten var -0,4 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var -0,2 procent. Från augusti till september 2014 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,3 procent i september.
Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på kläder (7,3 procent) uppåt med 0,3 procentenheter.
Uppgången motverkades av prissänkningar på livsmedel (-0,6 procent), lägre räntekostnader (-1,4 procent) och billigare utrikes flygresor (-9,2 procent), vilka tillsammans bidrog nedåt med 0,2 procentenheter från augusti till september.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i september 0,3 procent respektive 0,0 procent. Månadsförändringen var 0,2 både för KPIF och för KPIX. Inflationstakten för HIKP var 0,0 procent i september, medan månadsförändringen var 0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M10
Inflationstakten -0,1 procent
Inflationstakten var -0,1 procent i oktober, vilket är en uppgång sedan september då den var -0,4 procent. Från september 2014 till oktober 2014 steg KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,6 procent i oktober.
Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på livsmedel och alkoholfria drycker (0,4 procent) samt transporttjänster (2,5 procent) uppåt med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av prissänkningar på el (-2,0 procent) och drivmedel (-3,9 procent), som påverkade 0,1 procentenhet nedåt vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i oktober 0,6 procent respektive 0,3 procent. Månadsförändringen var 0,1 både för KPIF och för KPIX. Inflationstakten för HIKP var 0,3 procent i oktober, medan månadsförändringen var 0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M11
Inflationstakten -0,2 procent
Inflationstakten var -0,2 procent i november, vilket är en nedgång sedan oktober då den var -0,1 procent. Från oktober 2014 till november 2014 sjönk KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,6 procent i november.
Till månadsförändringen bidrog prissänkningar på utrikes flygresor (-17,5 procent), paketresor (-10,3 procent), drivmedel (-1,8 procent) och räntekostnader (-1,7 procent) som påverkade 0,1 procentenhet nedåt vardera.
Nedgången motverkades av prishöjningar på kläder och skor (1,1 procent) som påverkade uppåt med 0,1 procentenhet.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i november 0,6 procent respektive 0,3 procent. Månadsförändringen var oförändrat för KPIF och -0,1 för KPIX. Inflationstakten för HIKP var 0,3 procent i november medan månadsförändringen var -0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2014M12
Inflationstakten -0,3 procent
Inflationstakten var -0,3 procent i december, vilket är en nedgång sedan november då den var -0,2 procent. Från november 2014 till december 2014 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,3 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,5 procent i december.
Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på utrikesflygresor (57,3 procent) med 0,3 procentenheter och paketresor (6,7 procent) med 0,1 procentenhet.
Uppgången motverkades av prissänkningar på drivmedel (-7,0 procent) som påverkade nedåt med 0,2 procentenheter samt minskade räntekostnader (-1,6 procent) som påverkade nedåt med 0,1 procentenhet.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i december 0,5 procent respektive 0,2 procent. Månadsförändringen var 0,2 procent för KPIF samt KPIX. Inflationstakten för HIKP var 0,3 procent i december och månadsförändringen var 0,3 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M01
Inflationstakten -0,2 procent
Inflationstakten var -0,2 procent i januari, vilket är en uppgång sedan december då den var -0,3 procent. Från december 2014 till januari 2015 sjönk KPI med 1,1 procent. KPI minskar normalt i januari, huvudsakligen till följd av säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 1,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,6 procent i januari.
Till månadsförändringen bidrog säsongsnormala prissänkningar på kläder (-10,9 procent) nedåt med 0,5 procentenheter. Prissänkningar på transporttjänster (-9,3 procent) påverkade nedåt med 0,3 procentenheter. Prissänkningar på skor (-8,6 procent), paketresor (-7,2 procent), drivmedel (-3,6 procent)samt inventarier och hushållsvaror (-1,2 procent) påverkade nedåt med 0,1 procentenhet vardera.
Nedgången motverkades av höjda hyror (0,6 procent) samt prishöjningar på vin (5,3 procent) och grönsaker (4,4 procent) som påverkade uppåt med 0,1 procentenhet vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i januari 0,6 procent respektive 0,1 procent. Månadsförändringen var -1,0 procent för KPIF och -1,3 procent för KPIX. Inflationstakten för HIKP var 0,4 procent i januari och månadsförändringen var -1,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M02
Inflationstakten 0,1 procent
Inflationstakten var 0,1 procent i februari, vilket är en uppgång sedan januari då den var -0,2 procent. Från januari 2015 till februari 2015 steg KPI med 0,7 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 0,9 procent i februari.
Höjda priser på drivmedel (6,4 procent) och kläder (5,8 procent) bidrog uppåt med 0,2 procentenheter vardera.
Prishöjningar på utrikes flygresor (13,0 procent), flygcharter (4,1 procent) samt livsmedel (0,7 procent) påverkade uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av minskade räntekostnader för egnahem (-2,1 procent) som påverkade nedåt med 0,1 procentenhet.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPIX var i februari 0,9 procent respektive 0,4 procent. Månadsförändringen var 0,8 procent både för KPIF och för KPIX. Inflationstakten för HIKP var 0,7 procent i februari och månadsförändringen var 0,8 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M03
Inflationstakten 0,2 procent
Inflationstakten var 0,2 procent i mars. Mellan februari och mars 2015 ökade KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året var konsumentpriserna oförändrade. Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,9 procent i mars, vilket är oförändrat sedan februari.
Till den totala uppgången bidrog säsongsnormala prishöjningar på kläder och skor (3,3 procent) med 0,2 procentenheter och högre drivmedelspriser (3,1 procent) med 0,1 procentenhet.
Uppgången motverkades av lägre el- och bränslepriser (-1,2 procent) samt prissänkningar på böcker (-40,2 procent) under den årliga bokrean, som fick ett större genomslag på KPI än tidigare år. Dessa båda prisnedgångar bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Inflationstakten enligt måtten KPIF och KPI-KS var 0,9 procent respektive -0,1 procent i mars. Mellan februari och mars ökade både KPIF och KPI-KS med 0,1. Inflationstakten enligt HIKP var 0,7 procent i mars, månadsförändringen var 0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M04
Inflationstakten -0,2 procent
Inflationstakten var -0,2 procent i april, vilket är en nedgång sedan mars då den var 0,2 procent. Från mars 2015 till april 2015 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,7 procent i april.
Till månadsförändringen bidrog lägre priser på paketresor (-11,1 procent) med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på räntekostnader (-3,7 procent) och el (-1,3 procent) påverkade med 0,1 procentenhet vardera.
Högre priser på böcker (27,4 procent), drivmedel (2,7 procent), kläder och skor (1,2 procent) samt livsmedel (0,7 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i april 0,7 procent respektive -0,5 procent.
Månadsförändringen var 0,2 för KPIF och 0,0 för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,5 procent i april och månadsförändringen var 0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M05
Inflationstakten 0,1 procent
Inflationstakten var 0,1 procent i maj, vilket är en uppgång sedan april då den var -0,2 procent. Från april 2015 till maj 2015 steg KPI med 0,3 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 procent i maj.
Prishöjningar på böcker (28,0 procent), paketresor (10,6 procent), transporttjänster (2,8 procent) och livsmedel (0,7 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera medan räntekostnader (-2,0 procent) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i maj 1,0 procent respektive -0,2 procent. Månadsförändringen var 0,4 för både KPIF och KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,9 procent i maj och månadsförändringen var 0,4 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M06
Inflationstakten -0,4 procent
Inflationstakten var -0,4 procent i juni, vilket är en nedgång sedan maj då den var 0,1 procent. Från maj 2015 till juni 2015 sjönk KPI med 0,3 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,6 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2016 har beräknats till 44 300 kronor, vilket innebär en sänkning med 200 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2015. För vidare information se separat pressmeddelande.
Till månadsförändringen bidrog prissänkningar på kläder (-5,2 procent) med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på teletjänster och utrustning (-3,2 procent), el (-2,4 procent), minskade räntekostnader (-1,4 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (-0,6 procent) bidrog med 0,1 procentenhet nedåt vardera.
Nedgången motverkades av säsongsnormala prishöjningar på utrikes flygresor (15,7 procent) och paketresor (10,7 procent) som bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i juni 0,6 procent respektive -0,7 procent.Månadsförändringen var -0,2 för KPIF och -0,3 för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,4 procent i juni och månadsförändringen var -0,3 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M07
Inflationstakten -0,1 procent
Inflationstakten var -0,1 procent i juli, vilket är en uppgång sedan juni då den var -0,4 procent. Från juni 2015 till juli 2015 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,3 procent. Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,9 procent i juli.
Till månadsförändringen bidrog högre priser på utrikes flygresor (16,1 procent), paketresor (7,0 procent) samt livsmedel (0,8 procent) uppåt med 0,1 procentenhet vardera.
Lägre priser på kläder (-4,6 procent) påverkade nedåt med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på el (-2,9 procent) och räntekostnader (-2,4 procent) påverkade nedåt med 0,1 procentenhet vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i juli 0,9 procent respektive -0,3 procent. Månadsförändringen var 0,1 för KPIF och 0,0 för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,8 procent i juli och månadsförändringen var 0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M08
Inflationstakten -0,2 procent
Inflationstakten var -0,2 procent i augusti, vilket är en nedgång sedan juli då den var -0,1 procent. Från juli 2015 till augusti 2015 sjönk KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,8 procent i augusti.
Till månadsförändringen bidrog lägre priser på utrikes flygresor (-24,5 procent) och paketresor (-10,7 procent) med 0,2 procentenheter vardera. Prissänkningar på drivmedel (-4,0 procent) påverkade med 0,1 procentenhet.
Högre priser på kläder (6,2 procent) och el (2,8 procent) bidrog med 0,3 respektive 0,1 procentenheter.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i augusti 0,8 procent respektive -0,4 procent.
Månadsförändringen var -0,1 för KPIF och -0,2 för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,6 procent i augusti och månadsförändringen var -0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M09
Inflationstakten 0,1 procent
Inflationstakten var 0,1 procent i september, vilket är en uppgång sedan augusti då den var -0,2 procent. Från augusti 2015 till september 2015 steg KPI med 0,4 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,2 procent. Inflationen enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 procent i september.
Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (7,1 procent) med 0,3 procentenheter. Prisökningar på tomater (30,6 procent), transporttjänster (1,9 procent), el (1,5 procent), inventarier och hushållsvaror (1,0 procent) samt rekreation och kultur (0,6 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av lägre priser på drivmedel (-5,5 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i september 1,0 procent respektive -0,2 procent.
Månadsförändringen var 0,4 för både KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,9 procent i september och månadsförändringen var 0,5 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M10
Inflationstakten 0,1 procent
Inflationstakten var 0,1 procent i oktober, vilket är oförändrat från september. Från september 2015 till oktober 2015 steg KPI med 0,1 procent. Även under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationen enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 1,1 procent i oktober.
Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (6,4 procent) med 0,1 procentenhet. Prisökningar på grönsaker (3,9 procent) samt kläder och skor (1,0 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i oktober 1,1 procent respektive -0,1 procent.
Månadsförändringen var 0,1 för både KPIF och KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,9 procent i oktober och månadsförändringen var 0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M11
Inflationstakten 0,1 procent
Inflationstakten var 0,1 procent i november, vilket är oförändrat från oktober. Från oktober 2015 till november 2015 sjönk KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,1 procent. Inflationen enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 1,0 procent i november.
Till månadsförändringen bidrog prissänkningar på paketresor (-10,3 procent) med 0,2 procentenheter, utrikes flygresor (-22,0 procent) och grönsaker (-4,0 procent) med 0,1 procentenhet vardera.
Prisökningar på el (1,7 procent) samt kläder (1,2 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i november 1,0 procent respektive -0,2 procent.
Månadsförändringen var -0,1 för KPIF och -0,2 för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,8 procent i november och månadsförändringen var -0,2 procent
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2015M12
Inflationstakten 0,1 procent
Inflationstakten var 0,1 procent i december, vilket är oförändrat från november. Från november 2015 till december 2015 steg KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,2 procent. Inflationen enligt KPIF (KPI med fast ränta) var 0,9 procent i december.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på utrikes flygresor (41,3 procent) med 0,2 procentenheter och paketresor (5,3 procent) med 0,1 procentenhet.
Prissänkningar på el (-2,8 procent), drivmedel (-2,7 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (-0,4 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i december 0,9 procent respektive -0,2 procent.
Månadsförändringen var 0,2 för KPIF och 0,1 för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,7 procent i december och månadsförändringen var 0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M01
Inflationstakten 0,8 procent
Inflationstakten var 0,8 procent i januari, vilket är en uppgång sedan december då den var 0,1 procent. Från december 2015 till januari 2016 sjönk KPI med 0,3 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 1,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,6 procent i januari.

Till månadsförändringen bidrog säsongsnormala prissänkningar på kläder och skor (-10,5 procent) nedåt med 0,6 procentenheter. Prissänkningar på transporttjänster (-7,0 procent) påverkade nedåt med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på paketresor (-7,9 procent), teleutrustning (-3,3 procent) och hemelektronik (-2,3 procent) påverkade nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Nedgången motverkades av bland annat prishöjningar på el (6,0 procent) och höjda priser för nyttjande av bostaden (2,4 procent) som påverkade månadstakten uppåt med 0,2 procentenheter vardera. Höjda broavgifter (47,1 procent) där bland annat trängselskatt ingår och prishöjningar inom gruppen för övriga finansiella tjänster (7,0 procent), sjuk- och tandvård (2,6 procent), drivmedel (1,4 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (0,3 procent) påverkade uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i januari 1,6 procent respektive 0,5 procent.
Månadsförändringen var -0,4 för KPIF och -0,6 för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 1,3 procent i januari och månadsförändringen var -0,6 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M02
Inflationstakten 0,4 procent
Inflationstakten var 0,4 procent i februari, vilket är en nedgång sedan januari då den var 0,8 procent. Från januari 2016 till februari 2016 steg KPI med 0,3 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,7 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,1 procent i februari.

Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på kläder (6,7 procent) med 0,3 procentenheter. Prishöjningar på paketresor (6,1 procent), grönsaker (3,5 procent) samt inventarier och hushållsvaror (0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades bland annat av lägre priser på el (-3,9 procent) som påverkade månadstakten med 0,2 procentenheter. Prissänkningar på drivmedel (-3,2 procent) bidrog nedåt med 0,1 procentenhet.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i februari 1,1 procent respektive 0,1 procent.
Månadsförändringen var 0,3 procent både för KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,8 procent i februari och månadsförändringen var 0,3 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M03
Inflationstakten 0,8 procent Inflationstakten var 0,8 procent i mars, vilket är en uppgång sedan februari då den var 0,4 procent. Från februari 2016 till mars 2016 steg KPI med 0,5 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,1 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,5 procent i mars. Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på transporttjänster (6,0 procent) och kläder (4,6 procent) med 0,2 procentenheter vardera. Prishöjningar på drivmedel (3,9 procent) samt grönsaker (3,7 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera. Uppgången motverkades bland annat av lägre priser på böcker (-39,1 procent) som påverkade månadstakten med 0,1 procentenhet. Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i mars 1,5 procent respektive 0,6 procent. Månadsförändringen var 0,5 procent både för KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 1,2 procent i mars och månadsförändringen var 0,6 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M04
Inflationstakten 0,8 procent Inflationstakten var 0,8 procent i april, vilket är oförändrat från mars. Från mars 2016 till april 2016 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Under motsvarande period förra året var KPI oförändrat. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,4 procent i april. Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på böcker (65,4 procent) och drivmedel (2,0 procent) med 0,1 procentenhet vardera. Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-11,5 procent), paketresor (-9,6 procent) och el (-1,4 procent) som påverkade månadstakten med 0,1 procentenhet vardera. Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i april 1,4 procent respektive 0,6 procent. Månadsförändringen var oförändrat både för KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 1,0 procent i april och månadsförändringen var 0,0 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M05
Inflationstakten var 0,6 procent i maj, vilket är en nedgång sedan april då den var 0,8 procent. Från april 2016 till maj 2016 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,3 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,1 procent i maj. Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på paketresor (4,7 procent) och drivmedel (2,0 procent) med 0,1 procentenhet vardera. Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i maj 1,1 procent respektive 0,4 procent. Månadsförändringen var 0,2 procent både för KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 0,8 procent i maj och månadsförändringen var 0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M06
Inflationstakten 1,0 procent
Inflationstakten var 1,0 procent i juni, vilket är en uppgång sedan maj då den var 0,6 procent. Från maj 2016 till juni 2016 steg KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,3 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,5 procent i juni. Prisbasbeloppet för år 2017 har beräknats till 44 800 kronor, vilket innebär en ökning med 500 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2016. För vidare information se separat statistiknyhet.
Till månadsförändringen bidrog prishöjning på el (4,6 procent) med 0,2 procentenheter. Rekreation och kultur (1,3 procent) bidrog med 0,2 procentenheter, vilket berodde främst på säsongsnormala prishöjningar på paketresor (11,8 procent). Utrikes flygresor (18,6 procent) och drivmedel (1,8 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades framförallt av prissänkningar på kläder (-5,6 procent) som bidrog med 0,3 procentenheter och grönsaker (-4,3 procent) som bidrog med 0,1 procentenhet.
Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i juni 1,5 procent respektive 0,8 procent.
Månadsförändringen var 0,1 procent både för KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 1,2 procent i juni och månadsförändringen var 0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M07
Inflationstakten 1,1 procent
Inflationstakten var 1,1 procent i juli, vilket är en uppgång sedan juni då den var 1,0 procent. Från juni till juli 2016 steg KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året var KPI oförändrat. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,4 procent i juli.

Till månadsförändringen bidrog prishöjning på livsmedel (1,2 procent) med 0,2 procentenheter. Utrikes flygresor (18,6 procent), paketresor (6,0 procent) och restauranger (0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades främst av prissänkningar på kläder (-4,0 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter och drivmedel (-2,7 procent) som bidrog med 0,1 procentenhet.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i juli 1,4 procent respektive 0,9 procent.
Månadsförändringen var 0,1 procent både för KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP var 1,1 procent i juli och månadsförändringen var 0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M08
Inflationstakten 1,1 procent
Inflationstakten var 1,1 procent i augusti, vilket är oförändrat sedan juli. Från juli till augusti 2016 sjönk KPI med 0,1 procent. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,2 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,4 procent i augusti.

Till månadsförändringen bidrog prishöjning på kläder och skor (8,0 procent) med 0,4 procentenheter.

Uppgången motverkades främst av prissänkningar på utrikes flygresor (-27,8 procent) som bidrog med 0,2 procentenheter. Livsmedel och alkoholfria drycker (-0,5 procent) och paketresor (-9,8 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i augusti 1,4 procent respektive 1,0 procent.
Månadsförändringen var -0,1 procent både för KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för
HIKP (2015=100) var 1,2 procent i augusti och månadsförändringen var -0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M09
Inflationstakten 0,9 procent
Inflationstakten var 0,9 procent i september, vilket är en nedgång sedan augusti då den var 1,1 procent. Från augusti till september 2016 steg KPI med 0,2 procent. Under motsvarande period förra året steg KPI med 0,4 procent. Inflationstakten enligt KPI med fast ränta (KPIF) var 1,2 procent i september.

Till månadsförändringen bidrog prishöjningar på kläder (4,5 procent) med 0,2 procentenheter samt restauranger och logi (0,7 procent) med 0,1 procentenhet.

Uppgången motverkades främst av lägre priser på grönsaker (-3,3 procent), teletjänster (-2,5 procent) samt transporttjänster (-2,3 procent) som påverkade månadstakten med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i september 1,2 procent respektive 0,8 procent.
Månadsförändringen var 0,2 procent både för KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för
HIKP (2015=100) var 0,8 procent i september och månadsförändringen var 0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M10
Inflationstakten 1,2 procent
Inflationstakten enligt KPI steg till 1,2 procent i oktober från 0,9 procent i september. KPI steg med 0,3 procent från september till oktober 2016. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) steg till 1,4 procent i oktober från 1,2 procent i september.

Till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på livsmedel (0,6 procent) och energivaror, både el (3,0 procent) och drivmedel (2,9 procent), som vardera påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet.

Inga nämnvärda prisnedgångar noterades i oktober.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i oktober 1,4 procent respektive 1,1 procent.
Månadsförändringen var 0,4 procent både för KPIF och för KPI-KS. Inflationstakten för
HIKP (2015=100) var 1,1 procent i oktober och månadsförändringen var 0,4 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M11
Inflationstakten 1,4 procent
Inflationstakten enligt KPI steg till 1,4 procent i november från 1,2 procent i oktober. KPI var oförändrat från oktober till november 2016. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) steg till 1,6 procent i november från 1,4 procent i oktober.

Till månadsförändringen i KPI bidrog främst prishöjningar på el och bränsle (3,4 procent) med 0,2 procentenheter.

Lägre priser på paketresor (-7,1 procent), drivmedel (-2,1 procent) och utrikes flygresor (-10,4 procent) påverkade samtidigt KPI nedåt med vardera 0,1 procentenhet.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i november 1,6 procent respektive 1,3 procent.
Månadsförändringen var 0,1 för KPIF och oförändrat för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,3 procent i november och månadsförändringen var oförändrat.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2016M12
Inflationstakten 1,7 procent

Inflationstakten enligt KPI ökade till 1,7 procent i december från 1,4 procent i november. KPI steg med 0,5 procent från november till december 2016. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) ökade till 1,9 procent i december från 1,6 procent i november vilket är den högsta noteringen sedan december 2010.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på transporttjänster (9,1 procent) med 0,3 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (0,9 procent), drivmedel (4,2 procent) och paketresor (4,8 procent) påverkade KPI ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Lägre elpriser (-3,0 procent) motverkade prishöjningarna och påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i december 1,9 procent respektive 1,6 procent.
Månadsförändringen var 0,5 procent för både KPIF och KPI-KS. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,7 procent i december och månadsförändringen var 0,5 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M01
Inflationstakten 1,4 procent
Inflationstakten enligt KPI var 1,4 procent i januari 2017. KPI minskade med 0,7 procent från december 2016 till januari 2017. Under motsvarande period förra året sjönk KPI med 0,3 procent. Inflationstakten enligt måttet KPIF var 1,6 procent i januari 2017.

Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI. Inaktuella varor och tjänster tas bort samtidigt som nya tillkommer. Metodmässiga ändringar introduceras också vid årskiften.

Vid varje årsskifte får dessutom alla varor och tjänster en ny uppdaterad vikt i varukorgen. Den sammantagna effekten från en ändrad sammansättning av varukorgen och nya vikter benämns som korgeffekten. I januari 2017 bidrog korgeffekten med -0,1 procentenhet till månadsförändringen i KPI, vilket är nära ett historiskt genomsnitt.

Förutom korgeffekten bidrog säsongsnormala prissänkningar med -1,1 procentenheter till månadsförändringen sammantaget. Därav bidrog lägre priser på kläder och skor ( 11,1 procent) med -0,6 procentenheter, prisnedgångar på utrikes flyg ( 21,3 procent) med -0,2 procentenheter samtidigt som lägre priser på paketresor ( 11,6 procent), logi ( 6,5 procent) samt inventarier och hushållsvaror ( 0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Dessa nedgångar motverkades av prishöjningar på lokaltrafik (4,3 procent), livsmedel och alkoholfria drycker (0,4 procent), egnahemskostnader (1,8 procent), el och bränsle (1,3 procent) samt drivmedel (3,3 procent) som vardera bidrog uppåt med 0,1 procentenhet.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i januari 1,6 procent respektive 1,4 procent.
Månadsförändringen var -0,7 procent för KPIF och -0,8 för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,5 procent i januari och månadsförändringen var -0,8 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M02
Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent
Inflationstakten enligt KPI var 1,8 procent i februari (1,4 procent i januari). KPI steg med 0,7 procent från januari till februari 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,0 procent i februari (1,6 procent i januari). Det är den högsta noteringen på över sex år.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (5,1 procent) med 0,2 procentenheter. Högre priser på grönsaker (5,1 procent), paketresor (7,4 procent), transporttjänster (1,7 procent), inventarier och hushållsvaror (0,9 procent) samt restauranger och logi (0,9 procent) påverkade KPI vardera med 0,1 procentenhet uppåt.

Inga större prisnedgångar noterades mellan januari och februari.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i februari 2,0 procent respektive 1,8 procent.
Månadsförändringen var 0,7 procent för både KPIF och KPI-KS. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,9 procent i februari och månadsförändringen var 0,7 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M03
Inflationstakten 1,3 procent Inflationstakten enligt KPI var 1,3 procent i mars (1,8 procent i februari). Från februari 2017 till mars 2017 var konsumentpriserna i genomsnitt oförändrade. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,5 procent i mars (2,0 procent i februari). Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (3,3 procent) med 0,2 procentenheter. Högre kostnader för äldreomsorg (8,3 procent) påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av lägre priser på böcker (-38,4 procent) under den årliga bokrean, utrikes flygresor (-8,0 procent), grönsaker (-7,2 procent) och drivmedel (-2,7 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera. Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i mars 1,5 procent respektive 1,3 procent. Månadsförändringen för KPIF och för KPI-KS var i genomsnitt oförändrat. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,4 procent i mars och månadsförändringen var i genomsnitt oförändrat.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M04
Inflationstakten 1,9 procent

Inflationstakten enligt KPI var 1,9 procent i april (1,3 procent i mars). KPI steg med 0,6 procent från mars till april 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,0 procent i april (1,5 procent i mars).

Till månadsförändringen bidrog högre priser på utrikes flygresor (43,6 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på böcker (55,6 procent), banktjänster (5,3 procent), drivmedel (2,7 procent), inventarier och hushållsvaror (1,1 procent) samt kläder och skor (1,0 procent) påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av lägre priser på el (-2,4 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i april 2,0 procent respektive 1,9 procent.
Månadsförändringen för både KPIF och för KPI-KS var 0,6 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,0 procent i april och månadsförändringen var i 0,6 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M05
Inflationstakten enligt KPI 1,7 procent
Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i maj (1,9 procent i april). KPI steg med 0,1 procent från april till maj 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,9 procent i maj (2,0 procent i april).

Till månadsförändringen bidrog högre priser på logi (12,5 procent) och paketresor (8,8 procent) med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-17,4 procent), drivmedel (-2,2 procent) samt inventarier och hushållsvaror (-0,9 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i maj 1,9 procent respektive 1,8 procent.
Månadsförändringen för både KPIF och för KPI-KS var 0,1 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,8 procent i maj och månadsförändringen var i genomsnitt oförändrad.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M06
Inflationstakten enligt KPI 1,7 procent Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i juni, vilket är en oförändrad inflationstakt från maj. KPI steg med 0,1 procent från maj till juni 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 1,9 procent i juni (1,9 procent i maj). Prisbasbeloppet för år 2018 har beräknats till 45 500 kronor, vilket innebär en ökning med 700 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2017. Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (22,2 procent) med 0,3 procentenheter, högre priser på utrikes flygresor (24,7 procent) med 0,2 procentenheter och prishöjningar inom banktjänster (9,6 procent) med 0,1 procentenhet. Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-5,3 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,3 procentenheter. Lägre priser på drivmedel (-2,3 procent) samt el- och bränslepriser (-1,7 procent) påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera. Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i juni 1,9 procent respektive 1,7 procent. Månadsförändringen för både KPIF och för KPI-KS var 0,1 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,8 procent i juni och månadsförändringen 0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M07
Inflationstakten enligt KPI 2,2 procent
Inflationstakten enligt KPI var 2,2 procent i juli (1,7 procent i juni). KPI steg med 0,5 procent från juni till juli 2017. Inflationstakten enligt måttet KPIF (KPI med fast ränta) var 2,4 procent i juli (1,9 procent i juni).

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (18,8 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på utrikes flygresor (19,3 procent) och el (4,6 procent) bidrog med 0,2 procentenheter vardera. Högre priser på livsmedel (0,9 procent) bidrog med 0,1 procentenhet.
Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-5,2 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,2 procentenheter.

Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i juli 2,4 procent respektive 2,1 procent.
Månadsförändringen för KPIF och för KPI-KS var 0,6 procent respektive 0,4 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,3 procent i juli och månadsförändringen 0,6 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M08
Inflationstakten enligt KPIF 2,3 procent
Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i augusti (2,4 procent i juli). KPIF sjönk med 0,1 procent från juli till augusti 2017. Inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i augusti.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (6,8 procent) med 0,3 procentenheter. Högre boendekostnader (0,3 procent) bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet, huvudsakligen beroende på högre priser på el.

Uppgången motverkades främst av prissänkningar på paketresor (-20,7 procent) som bidrog nedåt med 0,4 procentenheter och utrikes flygresor (-25,3 procent) som bidrog nedåt med 0,3 procentenheter.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i augusti 2,1 procent respektive 2,0 procent.
Månadsförändringen för både KPIF-KS och för KPIF-XE var -0,2 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,2 procent i augusti och månadsförändringen var -0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M09
Inflationstakten enligt KPIF 2,3 procent
Inflationstakten enligt KPIF var 2,3 procent i september, vilket är oförändrad inflationstakt från augusti 2017. KPIF steg med 0,2 procent från augusti till september 2017. Inflationstakten enligt KPI var 2,1 procent i september.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (5,0 procent) med 0,2 procentenheter. Högre priser på el och bränsle (1,8 procent) samt restauranger och logi (0,8 procent) påverkade KPI uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av prissänkningar på livsmedel (-0,4 procent), transporttjänster (-2,0 procent) och rekreation och kultur (-1,0 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i september 2,1 procent respektive 1,9 procent.
Månadsförändringen för KPIF-KS var 0,2 procent och för KPIF-XE 0,0 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,2 procent i september och månadsförändringen var 0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M10
Inflationstakten enligt KPIF 1,8 procent
Inflationstakten enligt KPIF var 1,8 procent i oktober (2,3 procent i september). KPIF sjönk med 0,1 procent från september till oktober 2017. Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i oktober (2,1 procent i september).

Till månadsförändringen bidrog prissänkningar på paketresor (-5,1 procent) och el (-2,1 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Diverse prisuppgångar noterades under oktober, men ingen hade märkbar effekt på KPI.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i oktober 1,6 procent respektive 1,8 procent.

Månadsförändringen för KPIF-KS var -0,1 procent och för KPIF-XE 0,0 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,7 procent i oktober och månadsförändringen var -0,1 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M11
Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent i november (1,8 procent i oktober). KPIF steg med 0,2 procent från oktober till november 2017. Inflationstakten enligt KPI var 1,9 procent i november (1,7 procent i oktober).

Till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på drivmedel (4,5 procent), el (2,3 procent) och kläder (1,8 procent) med vardera 0,1 procentenhet.

Lägre priser på utrikes flygresor (-12,4 procent) och flygcharter (-11,5 procent) påverkade samtidigt KPI nedåt med 0,1 respektive 0,2 procentenheter.

Inflationstakten för båda måtten KPIF-KS och KPIF-XE var 1,8 procent i november.

Månadsförändringen för KPIF-KS var 0,2 procent och för KPIF-XE 0,0 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,9 procent i november och månadsförändringen var 0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2017M12
Inflationstakten enligt KPIF 1,9 procent
Inflationstakten enligt KPIF var 1,9 procent i december (2,0 procent i november). KPIF steg med 0,4 procent från november till december 2017. Inflationstakten enligt KPI var 1,7 procent i december (1,9 procent i november).

Till månadsförändringen bidrog främst prishöjningar på utrikes flygresor (28,8 procent) med 0,2 procentenheter. Prishöjningar på livsmedel (1,0 procent) och paketresor (7,1 procent) påverkade KPI ytterligare uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten för båda måtten KPIF-KS och KPIF-XE var 1,7 procent i december. Månadsförändringen för KPIF-KS och KPIF-XE var i december 0,4 procent respektive 0,5 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,7 procent i december och månadsförändringen var 0,4 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M01
Inflationstakten enligt KPIF 1,7 procent Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i januari 2018 (1,9 procent i december 2017). KPIF sjönk med 0,9 procent från december till januari. Inflationstakten enligt KPI var 1,6 procent i januari (1,7 procent i december). Vid varje årsskifte ändras den varukorg som ligger till grund för beräkningen av KPI. Inaktuella varor och tjänster tas bort samtidigt som nya tillkommer. Alla varor och tjänster får dessutom en ny uppdaterad vikt i varukorgen. Den sammantagna effekten från en ändrad sammansättning av varukorgen och nya vikter benämns som korgeffekten. I januari 2018 bidrog korgeffekten med -0,2 procentenhet till månadsförändringen i KPI. Metodmässiga ändringar i KPI introduceras även vid årsskiften. Sammantaget bidrog lägre priser på kläder och skor (-11,9 procent) med -0,7 procentenheter och prisnedgångar på utrikes flygresor (-23,7 procent) med -0,2 procentenheter. Lägre priser på järnvägsresor (-14,0 procent) och paketresor (-9,4 procent) bidrog med -0,1 procentenhet vardera. Dessa nedgångar motverkades av högre boendekostnader (1,0 procent), som påverkade KPI uppåt med 0,2 procentenheter. Inflationstakten enligt både KPIF-KS och KPIF-XE var 1,5 procent i januari. Månadsförändringen för KPIF-KS och KPIF-XE var -1,0 procent respektive -1,1 procent. Inflationstakten enligt HIKP (2015=100) var 1,6 procent och månadsförändringen var -0,9 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M02
Inflationstakten enligt KPIF 1,7 procent Inflationstakten enligt KPIF var 1,7 procent i februari 2018 (1,7 procent i januari). KPIF steg med 0,7 procent från januari till februari. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,6 procent i februari (1,6 procent i januari). Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (8,0 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på paketresor (7,1 procent), transporttjänster (3,1 procent), samt el (3,2 procent) påverkade KPI vardera med 0,1 procentenheter. Dessa höjningar motverkades av lägre kostnader för Tv, film- och musiktjänster (-12,1 procent) och drivmedel (-2,0 procent) som båda påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenheter. Inflationstakten för måtten KPIF och KPI-KS var i februari 1,7 procent respektive 1,5 procent. Månadsförändringen var 0,7 procent för KPIF och 0,8 procent för KPI-KS. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,6 procent i februari och månadsförändringen var 0,8 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M03
Inflationstakten enligt KPIF 2,0 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,0 procent i mars 2018 (1,7 procent i februari). KPIF steg med 0,3 procent från februari till mars. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent i mars (1,6 procent i februari).

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (2,3 procent), el (2,6 procent), transporter (0,5 procent) samt tv, film- och musiktjänster (13,8 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på böcker (-35,1 procent) under den årliga bokrean, som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i mars.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i mars 1,9 procent respektive 1,5 procent.
Månadsförändringen var 0,3 procent för KPIF-KS och 0,2 procent för KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,0 procent i mars och månadsförändringen var 0,3 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M04
Inflationstakten enligt KPIF 1,9 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 1,9 procent i april 2018 (2,0 procent i mars). KPIF steg med 0,4 procent från mars till april. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,7 procent i april (1,9 procent i mars).

Till månadsförändringen bidrog högre priser på rekreation och kultur (1,6 procent) med 0,2 procentenheter varav 0,1 berodde på högre priser på böcker (48,9 procent). Högre priser på frukt (4,5 procent), drivmedel (4,1 procent) och utrikes flygresor (8,7 procent) bidrog med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på el (-3,2 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i april.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i april 1,7 procent respektive 1,4 procent.
Månadsförändringen var 0,4 procent för KPIF-KS och 0,5 procent för KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,8 procent i april och månadsförändringen var 0,4 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M05
Inflationstakten enligt KPIF 2,1 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i maj 2018 (1,9 procent i april). KPIF steg med 0,3 procent från april till maj. Inflationstakten enligt måttet KPI var 1,9 procent i maj (1,7 procent i april).

Till månadsförändringen bidrog högre priser på livsmedel (0,9 procent), drivmedel (4,7 procent) samt restauranger och logi (0,8 procent) med 0,1 procentenhet vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på el (-1,7 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet i maj.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i maj 1,9 procent respektive 1,5 procent.
Månadsförändringen var 0,3 procent för KPIF-KS och 0,2 procent för KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,0 procent i maj och månadsförändringen var 0,3 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M06
Inflationstakten enligt KPIF 2,2 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i juni 2018 (2,1 procent i maj). KPIF steg med 0,3 procent från maj till juni. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,1 procent i juni (1,9 procent i maj). Prisbasbeloppet för år 2019 har beräknats till 46 500 kronor, vilket innebär en ökning med 1000 kronor jämfört med prisbasbeloppet för år 2018.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (26,2 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på utrikes flygresor (26,8 procent) och el (5,5 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-5,2 procent) med 0,2 procentenheter. Lägre priser på livsmedel (-0,7 procent), fjärrvärme egnahem (-13,5 procent) och audiovisuell och fotografisk utrustning samt datorutrustning (-5,8 procent) påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera i juni.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i juni 2,0 procent respektive 1,4 procent.
Månadsförändringen var 0,3 procent för KPIF-KS och 0,1 procent för KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,1 procent i juni och månadsförändringen var 0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M07
Inflationstakten enligt KPIF 2,2 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i juli 2018 (2,2 procent i juni). KPIF steg med 0,5 procent från juni till juli. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,1 procent i juli (2,1 procent i juni).

Till månadsförändringen bidrog högre priser på paketresor (17,5 procent) med 0,3 procentenheter. Högre priser på utrikes flygresor (26,4 procent), el (4,4 procent) samt livsmedel och alkoholfria drycker (1,3 procent) bidrog med ytterligare 0,2 procentenheter vardera.

Uppgången motverkades av lägre priser på kläder (-7,1 procent) och logi (-6,5 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,3 respektive 0,1 procentenheter i juli.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i juli 2,2 procent respektive 1,3 procent.
Månadsförändringen var 0,6 procent för KPIF-KS och 0,4 procent för KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,2 procent i juli och månadsförändringen var 0,6 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M08
Inflationstakten enligt KPIF 2,2 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,2 procent i augusti 2018, vilket är oförändrat från juli. KPIF sjönk med 0,2 procent från juli till augusti. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,0 procent i augusti (2,1 procent i juli).

Till månadsförändringen bidrog lägre priser på paketresor (-20,6 procent) och utrikes flygresor (-29,0 procent) med 0,4 respektive 0,3 procentenheter. Lägre priser på livsmedel (-0,4 procent) bidrog ytterligare nedåt med 0,1 procentenhet i augusti.

Nedgången motverkades av högre priser på kläder (6,1 procent) som påverkade KPI uppåt med 0,2 procentenheter i augusti. Högre priser på el (1,6 procent), drift av fordon (1,1 procent), logi (6,3 procent) och lokaltrafik (3,7 procent) påverkade uppåt med ytterligare 0,1 procentenhet vardera. Indexuppgången för lokaltrafik var en återgång som berodde på avslutningen av avgiftsfritt sommarlovskort för skolungdomar.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i augusti 2,2 procent respektive 1,2 procent.
Månadsförändringen var -0,2 procent för KPIF-KS och -0,3 procent för KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,1 procent i augusti och månadsförändringen var -0,3 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M09
Inflationstakten enligt KPIF 2,5 procent
Inflationstakten enligt KPIF var 2,5 procent i september 2018 (2,2 procent i augusti). KPIF steg med 0,5 procent från augusti till september. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3 procent i september (2,0 procent i augusti).
Utvecklingen den senaste månaden
Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från augusti till september 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,1 procent.
Till månadsförändringen bidrog framförallt prishöjningar på kläder (7,4 procent) som påverkade uppåt med 0,3 procentenheter. Högre priser på bränsle (12,0 procent), övriga fritidsvaror (3,1 procent), livsmedel (0,5 procent) och hotellrum vardag (20,3 procent), bidrog med ytterligare 0,1 procentenhet uppåt vardera.
Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-12,7 procent) och paketresor (-4,4 procent) som vardera bidrog med 0,1 procentenhet nedåt i september.
Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i september 2,5 procent respektive 1,6 procent.
Månadsförändringen var 0,5 procent för både KPIF-KS och KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,5 procent i september och månadsförändringen var 0,5 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M10
Inflationstakten enligt KPIF 2,4 procent
Inflationstakten enligt KPIF var 2,4 procent i oktober 2018 (2,5 procent i september). KPIF sjönk med 0,1 procent från september till oktober. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,3 procent i oktober (2,3 procent i september).
Utvecklingen den senaste månaden
Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,1 procent från september till oktober 2018. Även under motsvarande period 2017 sjönk KPI med 0,1 procent.
Till månadsförändringen bidrog framförallt lägre priser på paketresor (-7,3 procent) och frukt (-5,7 procent) som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera i oktober.
Nedgången motverkades av prishöjningar på transporttjänster (2,0 procent) som påverkade KPI uppåt med 0,1 procentenhet.
Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i oktober 2,4 procent respektive 1,5 procent. Månadsförändringen var -0,1 procent för både KPIF-KS och KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,4 procent i oktober och månadsförändringen var -0,2 procent.
tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2018M11
Inflationstakten enligt KPIF 2,1 procent

Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i november 2018 (2,4 procent i oktober). KPIF sjönk med 0,1 procent från oktober till november. Inflationstakten enligt måttet KPI var 2,0 procent i november (2,3 procent i oktober).

Utvecklingen den senaste månaden

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 0,1 procent från oktober till november 2018. Under motsvarande period 2017 steg KPI med 0,2 procent.

Till månadsförändringen bidrog framför allt lägre priser på drivmedel (-4,4 procent), utrikes flygresor (-14,2 procent) och paketresor (-5,6 procent), som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera.

Nedgången motverkades av högre priser på el (2,9 procent) och kläder (1,9 procent) som bidrog uppåt med 0,1 procentenhet vardera.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i november 2,1 procent respektive 1,4 procent. Månadsförändringen var -0,1 procent för både KPIF-KS och KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,1 procent i november och månadsförändringen var -0,1 procent.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
2018-12-12
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
2018-12-12
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Stock
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2018-12-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
PR0101A9