Konsumentprisindex (KPI), förändring från föregående period. Månad 2014M01 - 2019M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 69 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2019M09
Inflationstakt på 1,3 procent enligt KPIF i september 2019

Inflationstakten enligt KPIF var 1,3 procent i september 2019, att jämföra med 1,3 procent i augusti 2019. KPIF steg med 0,5 procent från augusti till september. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,5 procent i september 2019, vilket är en ökning sedan augusti då den låg på 1,4 procent.

Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,5 procent från augusti till september 2019, vilket är samma månadsförändring som under motsvarande period föregående år.

Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (7,6 procent) med 0,3 procentenheter. Logi (7,5 procent), inventarier och hushållsvaror (1,0 procent) samt diverse varor och tjänster (0,7 procent), bidrog med 0,1 procentenhet vardera till denna ökning.

Uppgången motverkades främst av lägre priser på paketresor (-3,7 procent), grönsaker (-3,6 procent) och transport (-0,6), som påverkade KPI nedåt med 0,1 procentenhet vardera. Inom gruppen transport bidrog främst lägre priser på utrikes flygresor (-8,7 procent) och biluthyrning (-15,7 procent) till månadsförändringen.

KPI för september 2019 var 335,95 (1980=100).

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i september 2019 1,3 procent respektive 1,6 procent. Månadsförändringen var 0,5 procent för KPIF-KS och 0,5 procent för KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,3 procent i augusti och månadsförändringen var 0,5 procent.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-10-10
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Stock
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2019-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A9