Konsumentprisindex (KPI), förändring från föregående period. Månad 2014M01 - 2020M07
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 79 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2020M07
Inflationstakten 0,5 procent i juli 2020

Inflationstakten enligt KPIF (Konsumentprisindex med fast ränta) var 0,5 procent i juli 2020. Det är en nedgång från juni då inflationstakten var 0,7 procent. Nedgången förklaras främst av lägre elpriser. Månadsförändringen från juni till juli var 0,2 procent.

KPIF steg med 0,2 procent från juni till juli. Under motsvarande period 2019 steg KPIF med 0,4 procent.

Prisuppgångar inom biluthyrning utgjorde det största bidraget till månadsförändringen av KPIF i juli. Högre priser för livsmedel påverkade också, där framför allt priser för grönsaker bidrog uppåt. Även högre priser för drivmedel och rekreationstjänster bidrog till den positiva månadsförändringen. Prisuppgångarna motverkades främst av prisnedgångar på el, kläder och tandläkararvode.

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE i juli 2020 var 0,4 procent respektive 1,5 procent. Månadsförändringen för KPIF-KS var 0,4 procent och för KPIF-XE 0,4 procent. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 0,7 procent i juli och månadsförändringen var 0,2 procent.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-08-12
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Stock
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A9