Konsumentprisindex (KPI), förändring från föregående period. Månad 2014M01 - 2020M01
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2020M01
Inflationstakt på 1,2 procent enligt KPIF i januari 2020

Inflationstakten enligt KPIF var 1,2 procent i januari 2020. Det är en lägre inflationstakt än i december. KPIF sjönk med 1,5 procent från december till januari. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex (KPI) var 1,3 procent i januari 2020.

Konsumentprisindex (KPI) sjönk med 1,4 procent från december 2019 till januari 2020. Under motsvarande period förra året, sjönk KPI med 1,0 procent.

Till månadsförändringen 2020 bidrog framför allt lägre priser för kläder och skor, el och resor. Priserna på kläder och skor, paketresor och utrikes flyg sjunker säsongsnormalt i januari.
Prisnedgångarna motverkades framför allt av högre avgifter för hyres- och bostadsrättslägenheter. KPI för januari 2020 var 332,82 (1980=100).

Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i januari 2020 1,3 procent respektive 1,6 procent. Månadsförändringen för KPIF-KS var -1,6 procent och -1,4 procent för KPIF-XE. Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 1,5 procent i januari och månadsförändringen var -1,3 procent.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-02-19
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Stock
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2020-02-23
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A9