Konsumentprisindex (KPI), förändring från föregående period. Månad 2014M01 - 2019M05
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

ekonomisk indikator Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 65 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll: Förändring från vald månad mot föregående månad , månad: 2019M05
Inflationstakten enligt KPIF 2,1 procent
Inflationstakten enligt KPIF var 2,1 procent i maj 2019 (2,0 procent i april). KPIF steg med 0,3 procent från april till maj. Inflationstakten enligt Konsumentprisindex var 2,2 procent i maj, vilket är en ökning sedan april då inflationstakten var 2,1 procent.
Konsumentprisindex (KPI) steg med 0,3 procent från april till maj 2019. Under motsvarande period förra året, steg KPI med 0,2 procent.
Till månadsförändringen bidrog högre priser på kläder (2,0 procent), drivmedel (2,0 procent) och logi (12,9 procent) med 0,1 procentenhet vardera.
Uppgången motverkades av lägre priser på utrikes flygresor (-17,4 procent) och el (-1,3 procent), vilka påverkade KPI nedåt med 0,2 respektive 0,1 procentenhet i maj.
KPI för maj 2019 var 334,95 (1980=100).
Inflationstakten för måtten KPIF-KS och KPIF-XE var i maj 2019 2,0 procent respektive 1,7 procent. Månadsförändringen var 0,3 procent för både KPIF-KS och för KPIF-XE.
Inflationstakten för HIKP (2015=100) var 2,1 procent i maj och månadsförändringen var 0,3 procent.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-06-14
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Förändring från vald månad mot föregående månad:
procent
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
procent
Referenstid
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Månad
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Månad
Datatyp
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Stock
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Säsongsrensad
Förändring från vald månad mot föregående månad:
Nej
Förändring från vald månad för motsvarande månad föregående år:
Nej
Skapad datum
2019-06-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A9