Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 1-månadsförändring enligt KPIF-KS. Månad 1987M01 - 2019M02
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 386 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 1-månadsförändring enligt KPIF-KS. Månad:
procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Emanuel Carlsson, SCB
Telefon: +46 010-479 48 11
Fax: +46
e-post: emanuel.carlsson@scb.se
Senast uppdaterad
Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 1-månadsförändring enligt KPIF-KS. Månad:
2019-03-12
Datatyp
Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 1-månadsförändring enligt KPIF-KS. Månad:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 1-månadsförändring enligt KPIF-KS. Månad:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 1-månadsförändring enligt KPIF-KS. Månad:
Nej
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A3