Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 12-månadersförändring enligt KPIF-KS. Månad 1987M01 - 2019M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 393 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-10-10
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Emanuel Carlsson, SCB
+46 010-479 48 11
emanuel.carlsson@scb.se

Enhet
Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 12-månadersförändring enligt KPIF-KS:
procent
Datatyp
Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 12-månadersförändring enligt KPIF-KS:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 12-månadersförändring enligt KPIF-KS:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), 12-månadersförändring enligt KPIF-KS:
Nej
Skapad datum
2019-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101A2