Konsumentprisindex med fast ränta och konstant skatt (KPIF-KS), index 1987=100. Månad 1987M01 - 2019M02
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 386 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
KPIF, konstant skatt, index:
index
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Miykal Tareke, SCB
Telefon: +46 010-479 44 16
Fax: +46
e-post: miykal.tareke@scb.se
Senast uppdaterad
KPIF, konstant skatt, index:
2019-03-12
Referenstid
KPIF, konstant skatt, index:
Månad
Datatyp
KPIF, konstant skatt, index:
Stock
Kalenderkorrigerad
KPIF, konstant skatt, index:
Nej
Säsongsrensad
KPIF, konstant skatt, index:
Nej
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000001PC