Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), 1980 = 100. Månad 1980M01 - 2018M11
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 467 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), 1980 = 100:
index
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Emanuel Carlsson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 11
Fax: +46
e-post: emanuel.carlsson@scb.se
Senast uppdaterad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), 1980 = 100:
2018-12-12
Datatyp
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), 1980 = 100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), 1980 = 100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), 1980 = 100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), 1980 = 100:
1980
Skapad datum
2018-12-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
PR0101AR