Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100. År 1980 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
index
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Emanuel Carlsson, SCB
Telefon: +46 010-479 48 11
Fax: +46
e-post: emanuel.carlsson@scb.se
Senast uppdaterad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
2019-01-14
Datatyp
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex med konstant skatt (KPI-KS), årsmedeltal, 1980 = 100:
1980
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101AW