Konsumentprisindex med fast ränta (KPIF), 12-månadersförändring. Månad 1988M01 - 2019M02
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 374 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009 - december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
Underliggande inflation enligt KPIF skiljer sig från KPI genom att egnahemsägarnas räntekostnader beräknas vid en konstant räntesats. KPIF beräknas på uppdrag av Sveriges Riksbank.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent:
procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Emanuel Carlsson, SCB
Telefon: +46 010-479 48 11
Fax: +46
e-post: emanuel.carlsson@scb.se
Senast uppdaterad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent:
2019-03-12
Datatyp
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent:
Nej
Säsongsrensad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt KPIF, procent:
Nej
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101F1