Statistikdatabasen
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt UNDINHX. Månad 1980M01 - 2007M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 333 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Revidering gjord den 22 februari 2006. Revideringen avser uppgiften för januari 2006.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2007-10-11
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt UNDINHX, procent:
procent
Datatyp
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt UNDINHX, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt UNDINHX, procent:
Nej
Säsongsrensad
Underliggande inflation, 1-månadsförändring enligt UNDINHX, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101C2