Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UNDINHX. Månad 1980M01 - 2007M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 333 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Revidering gjord den 22 februari 2006. Revideringen avser uppgiften för januari 2006. Underliggande inflation enligt UNDINHX beräknas genom att exkludera hushållens räntekostnader för egna hem och i huvudsak importerade varor från totala KPI. Dessutom exkluderas förändrade direkta effekter av indirekta skatter och subventioner. UNDINHX beräknas på uppdrag av Sveriges Riksbank.

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UNDINHX, procent:
procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Emanuel Carlsson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 11
Fax: +46
e-post: emanuel.carlsson@scb.se
Senast uppdaterad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UNDINHX, procent:
2007-10-11
Datatyp
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UNDINHX, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UNDINHX, procent:
Nej
Säsongsrensad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UNDINHX, procent:
Nej
Skapad datum
2018-12-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
PR0101D6