Statistikdatabasen
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X (enligt gammal metod, uppdateras ej efter 2004M12). Månad 1980M01 - 2004M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 300 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

12-månadersförändringen beräknad enligt tidigare använd metod för åren 1980-2004. Mer information på: www.scb.se. Tal för 1980-2004 enligt ny metod finns i följande tabell: Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X (enligt ny metod). Månad 1980M01-200xMxx.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2005-01-13
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X, procent:
procent
Datatyp
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X, procent:
Nej
Säsongsrensad
Underliggande inflation, tolvmånaderstal enligt UND1X, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101C4