Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 12-månadersförändring, 2005=100. Månad 2004M01 - 2016M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 156 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

2016-09-13 Data för juni 2016 är korrigerat
Från december 2016 upphör publiceringen av HIKP 2005=100 och ersätts av HIKP 2015=100

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 12-månadersförändring, 2005=100, procent:
procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Emanuel Carlsson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 48 11
Fax: +46
e-post: emanuel.carlsson@scb.se
Senast uppdaterad
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 12-månadersförändring, 2005=100, procent:
2017-01-12
Datatyp
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 12-månadersförändring, 2005=100, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 12-månadersförändring, 2005=100, procent:
Nej
Säsongsrensad
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 12-månadersförändring, 2005=100, procent:
Nej
Bastid
Harmoniserat konsumentprisindex - KS, 12-månadersförändring, 2005=100, procent:
2005
Skapad datum
2018-12-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
PR0101G1