Förhöjt prisbasbelopp. År 1996 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 24 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Det förhöjda prisbasbeloppet (tidigare det förhöjda prisbasbeloppet) enligt lagen om allmän försäkring (1962:381) räknas fram på grundval av ändringarna i det allmänna prisläget. Enligt gällande bestämmelser anges detta av utvecklingen av konsumentprisindex. Det förhöjda prisbasbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
kronor
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
2018-07-12
Referenstid
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
Basbeloppet i december resp år t o m 1981. Fr o m 1982 avses helt kalenderår.
Datatyp
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
Nej
Säsongsrensad
Förhöjt prisbasbelopp, kr:
Nej
Skapad datum
2018-12-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
PR0101D1