Harmoniserat konsumentprisindex, 1-månadsförändring, 2015=100. Månad 1996M02 - 2019M02
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 277 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
procent
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Emanuel Carlsson, SCB
Telefon: +46 010-479 48 11
Fax: +46
e-post: emanuel.carlsson@scb.se
Senast uppdaterad
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
2019-03-12
Datatyp
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
Medel
Kalenderkorrigerad
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
Nej
Säsongsrensad
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
Nej
Bastid
Harmoniserat konsumentprisindex, månadsförändring, 2015=100, procent:
2015
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101H6