Konsumentprisindex (KPI) totalt, skuggindextal, 1980=100. Månad 1980M01 - 2019M02
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

månad Markera minst ett värde

Totalt 470 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009 - december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Konsumentprisindex (KPI) totalt, skuggindextal, 1980=100:
index
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Giuseppe Picone, SCB
Telefon: +46 010-479 41 98
Fax: +46
e-post: giuseppe.picone@scb.se
Senast uppdaterad
Konsumentprisindex (KPI) totalt, skuggindextal, 1980=100:
2019-03-12
Datatyp
Konsumentprisindex (KPI) totalt, skuggindextal, 1980=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex (KPI) totalt, skuggindextal, 1980=100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex (KPI) totalt, skuggindextal, 1980=100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex (KPI) totalt, skuggindextal, 1980=100:
1980
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101B2