Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal totalt, skuggindextal, 1980=100. År 1980 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 39 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009 - december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
Årsmedeltalen är beräknade på indextal med två decimaler.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal totalt, skuggindextal, 1980=100:
index
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Senast uppdaterad
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal totalt, skuggindextal, 1980=100:
2019-01-14
Datatyp
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal totalt, skuggindextal, 1980=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal totalt, skuggindextal, 1980=100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal totalt, skuggindextal, 1980=100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal totalt, skuggindextal, 1980=100:
1980
Skapad datum
2019-03-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101B5