Statistikdatabasen
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex utan direkta skatter och sociala förmåner, juli 1914=100. År 1914 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 106 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Levnadskostnadsindex (utan direkta skatter och förmåner) startade 1914 och upphörde i juni 1954. Från och med juli 1954 skrivs den fram med förändringen i konsumentprisindex (KPI). Myrdal-Bouvins konsumentprisindex för 1830 till 1930 har använts för tiden före 1914. Jämförelser över lång tid är behäftade med stor osäkerhet, särskilt med tanke på att levnadssättet har genomgått stora förändringar. Årsmedeltalen beräknas som genomsnittet av de beräknade indextalen utan decimaler.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-15
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
index
Datatyp
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex (KPI)/Levnadskostnadsindex, juli 1914=100:
1980
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101B8