Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100. År 1980 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

år Markera minst ett värde

Totalt 38 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
index
Kontakt
(SCB) Statistikservice, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 50 00
Fax: +46
e-post: information@scb.se
Angelica Arellano, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 47 33
Fax: +46
e-post: angelica.arellano@scb.se
Senast uppdaterad
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
2018-01-12
Datatyp
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex (KPI) fastställda årsmedeltal, totalt, 1980=100:
1980
Skapad datum
2018-12-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
000000KL