Konsumentprisindex (KPI) efter varu-/tjänstegrupp (COICOP), 1980=100. Månad 1980M01 - 2019M09
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

varu-/tjänstegrupp Markera minst ett värde

månad Markera minst ett värde

Totalt 477 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Konsumentprisindex (KPI)
Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009 - december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
Konsumentprisindex (KPI)
Reviderade tal januari-juli 2008 för huvudgruppen Kläder och Skor samt undergruppen Skor. Indextal för huvud- och undergrupper är i en del fall justerade med avseende på brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de ursprungligen redovisade indextalen. De är därmed konsistenta med skuggindextalen för KPI totalt. Produktindelning enligt COICOP (Classification of Individual Consumption by Purpose).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-10-10
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Vägningstal:
vikt
Konsumentprisindex (KPI):
index
Datatyp
Vägningstal:
Medel
Konsumentprisindex (KPI):
Medel
Kalenderkorrigerad
Vägningstal:
Nej
Konsumentprisindex (KPI):
Nej
Säsongsrensad
Vägningstal:
Nej
Konsumentprisindex (KPI):
Nej
Bastid
Vägningstal:
1980
Konsumentprisindex (KPI):
1980
Skapad datum
2019-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101E1