Statistikdatabasen
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal efter varu-/tjänstegrupp (COICOP), 1980=100. År 1980 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

varu-/tjänstegrupp Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 40 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Reviderade tal 2011-02-17 avseende maj 2009–december 2010. Skuggindextal publiceras med två decimaler från januari 2006. Skuggindextal skiljer sig vissa månader från motsvarande fastställda tal, vilka är de som gäller när man i bestämmelser i lagar, förordningar eller avtal hänvisat till konsumentprisindex. För fastställda tal, se tabell. KPI totalt, fastställda tal. Skuggindextalen är justerade med avseende på vissa brister i det prisunderlag eller de beräkningsmetoder som legat till grund för de fastställda talen. De är därmed konsistenta med index för huvud- och undergrupper, som justerats på motsvarande sätt.
Årsmedeltalen är beräknade på indextal med två decimaler.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-15
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
index
Datatyp
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
Medel
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
Nej
Bastid
Konsumentprisindex (KPI) årsmedeltal (enligt COICOP), 1980=100:
1980
Skapad datum
2020-12-01
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
PR0101B6