Konsumentprisindex (KPI) efter produktgrupp, 1980=100. Månad 1980M01 - 2019M12
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

produktgrupp Markera minst ett värde

Totalt 354 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 480 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Konsumentprisindex (KPI)
För KPI-serien kan produktgrupper ha ett basår som avviker från 1980
Vägningstal
För år innan 2020 summerar inte vägningstalen till 1000

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2020-03-12
Kontakt
(SCB) Statistikservice, SCB
+46 010-479 50 00
information@scb.se

Enhet
Konsumentprisindex (KPI):
index
Indexstart:
index
År-mån-index:
index
Årsförändring:
index
Månadsförändring:
index
Vägningstal:
index
Effekter, år:
index
Effekter, månad:
index
Datatyp
Konsumentprisindex (KPI):
Flöde
Indexstart:
Flöde
År-mån-index:
Flöde
Årsförändring:
Flöde
Månadsförändring:
Flöde
Vägningstal:
Flöde
Effekter, år:
Flöde
Effekter, månad:
Flöde
Kalenderkorrigerad
Konsumentprisindex (KPI):
Nej
Indexstart:
Nej
År-mån-index:
Nej
Årsförändring:
Nej
Månadsförändring:
Nej
Vägningstal:
Nej
Effekter, år:
Nej
Effekter, månad:
Nej
Säsongsrensad
Konsumentprisindex (KPI):
Nej
Indexstart:
Nej
År-mån-index:
Nej
Årsförändring:
Nej
Månadsförändring:
Nej
Vägningstal:
Nej
Effekter, år:
Nej
Effekter, månad:
Nej
Skapad datum
2020-04-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
000002ZJ