Specificering av skattereduktioner för fysiska personer, hela riket. Taxeringsår/deklarationsår 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

typ av skattereduktion

Totalt 9 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-10
Kontakt
Johan Åhman, SCB
+46 010-479 61 09
johan.ahman@scb.se

Enhet
Skattereduktion, mnkr:
mnkr
Referenstid
Skattereduktion, mnkr:
Taxeringsåret
Datatyp
Skattereduktion, mnkr:
Flöde
Pristyp
Skattereduktion, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Skattereduktion, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Skattereduktion, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0701G2