Statlig skatt på kapitalinkomst samt antal inkomsttagare, fysiska personer, efter region. Taxeringsår/deklarationsår 1992 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

region
00 Riket
Om en summering görs av statistiken redovisad per kommun eller per län så understiger dessa summor riksvärdet. Detta beror på att riksvärdet även innehåller uppgifter för sådana skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.
tabellinnehåll
Ink av kapital, överskott, tkr
Som fysiska personer räknas privatpersoner samt dödsbon.
Statl ink.skatt på kapitalink, tkr
Som fysiska personer räknas privatpersoner samt dödsbon.
Ink av kapital, underskott, tkr
Som fysiska personer räknas privatpersoner samt dödsbon.
Skattered f underskott av kapital, tkr
Som fysiska personer räknas privatpersoner samt dödsbon.
Antal inkomsttagare med överskott av kapital
Som fysiska personer räknas privatpersoner samt dödsbon. För taxeringsåret 1997 saknas uppgifter om antal inkomsttagare med överskott av kapital.
Antal inkomsttagare med underskott av kapital
Som fysiska personer räknas privatpersoner samt dödsbon. För taxeringsåret 1997 saknas uppgifter om antal inkomsttagare med underskott av kapital.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-10
Kontakt
Johan Åhman, SCB
+46 010-479 61 09
johan.ahman@scb.se

Enhet
Ink av kapital, överskott, tkr:
tkr
Statl ink.skatt på kapitalink, tkr:
tkr
Ink av kapital, underskott, tkr:
tkr
Skattered f underskott av kapital, tkr:
tkr
Antal inkomsttagare med överskott av kapital:
antal
Antal inkomsttagare med underskott av kapital:
antal
Referenstid
Ink av kapital, överskott, tkr:
Taxeringsåret
Statl ink.skatt på kapitalink, tkr:
Taxeringsåret
Ink av kapital, underskott, tkr:
Taxeringsåret
Skattered f underskott av kapital, tkr:
Taxeringsåret
Antal inkomsttagare med överskott av kapital:
Taxeringsåret
Antal inkomsttagare med underskott av kapital:
Taxeringsåret
Datatyp
Ink av kapital, överskott, tkr:
Flöde
Statl ink.skatt på kapitalink, tkr:
Flöde
Ink av kapital, underskott, tkr:
Flöde
Skattered f underskott av kapital, tkr:
Flöde
Antal inkomsttagare med överskott av kapital:
Flöde
Antal inkomsttagare med underskott av kapital:
Flöde
Pristyp
Ink av kapital, överskott, tkr:
Löpande Priser
Statl ink.skatt på kapitalink, tkr:
Löpande Priser
Ink av kapital, underskott, tkr:
Löpande Priser
Skattered f underskott av kapital, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Ink av kapital, överskott, tkr:
Nej
Statl ink.skatt på kapitalink, tkr:
Nej
Ink av kapital, underskott, tkr:
Nej
Skattered f underskott av kapital, tkr:
Nej
Antal inkomsttagare med överskott av kapital:
Nej
Antal inkomsttagare med underskott av kapital:
Nej
Säsongsrensad
Ink av kapital, överskott, tkr:
Nej
Statl ink.skatt på kapitalink, tkr:
Nej
Ink av kapital, underskott, tkr:
Nej
Skattered f underskott av kapital, tkr:
Nej
Antal inkomsttagare med överskott av kapital:
Nej
Antal inkomsttagare med underskott av kapital:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0701CA