Taxerad/fastställd och beskattningsbar förvärvsinkomst samt antal inkomsttagare, samtliga skattskyldiga, efter region. Taxeringsår/deklarationsår 1992 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Samtliga skattskyldiga utgörs dels av fysiska personer (privatpersoner samt dödsbon), dels av juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar m.fl.).
region
00 Riket
Om en summering görs av statistiken redovisad per kommun eller per län så understiger dessa summor riksvärdet. Detta beror på att riksvärdet även innehåller uppgifter för sådana skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.
tabellinnehåll
Taxerad/fastställd förvärvsink, tkr
För taxeringsåren 1992 t.o.m. 1995 redovisas statligt taxerad förvärvsinkomst. För taxeringsåren fr.o.m. 1996 sammanfaller statligt taxerad och kommunalt taxerad förvärvsinkomst. Den kommunala taxeringen omfattar enbart fysiska personer.
Besk.bar förvärvsink, tkr
För taxeringsåren 1992 t.o.m. 1995 redovisas statligt beskattningsbar förvärvsinkomst. För taxeringsåren fr.o.m. 1996 sammanfaller statligt beskattningsbar och kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst. Den kommunala taxeringen omfattar enbart fysiska personer.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-10
Kontakt
Johan Åhman, SCB
+46 010-479 61 09
johan.ahman@scb.se

Enhet
Taxerad/fastställd förvärvsink, tkr:
tkr
Taxerad/fastställd förvärvsink, antal inkomsttagare:
antal
Besk.bar förvärvsink, tkr:
tkr
Besk.bar förvärvsink, antal inkomsttagare:
antal
Referenstid
Taxerad/fastställd förvärvsink, tkr:
Taxeringsåret
Taxerad/fastställd förvärvsink, antal inkomsttagare:
Taxeringsåret
Besk.bar förvärvsink, tkr:
Taxeringsåret
Besk.bar förvärvsink, antal inkomsttagare:
Taxeringsåret
Datatyp
Taxerad/fastställd förvärvsink, tkr:
Flöde
Taxerad/fastställd förvärvsink, antal inkomsttagare:
Flöde
Besk.bar förvärvsink, tkr:
Flöde
Besk.bar förvärvsink, antal inkomsttagare:
Flöde
Pristyp
Taxerad/fastställd förvärvsink, tkr:
Löpande Priser
Besk.bar förvärvsink, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Taxerad/fastställd förvärvsink, tkr:
Nej
Taxerad/fastställd förvärvsink, antal inkomsttagare:
Nej
Besk.bar förvärvsink, tkr:
Nej
Besk.bar förvärvsink, antal inkomsttagare:
Nej
Säsongsrensad
Taxerad/fastställd förvärvsink, tkr:
Nej
Taxerad/fastställd förvärvsink, antal inkomsttagare:
Nej
Besk.bar förvärvsink, tkr:
Nej
Besk.bar förvärvsink, antal inkomsttagare:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0701BA