Debiterade inkomst-, förmögenhets- och fastighetsskatter samt allmänna egenavgifter, samtliga skattskyldiga, efter region. Taxeringsår/deklarationsår 1992 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 7 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 28 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Kommunal ink.skatt, tkr
Samtliga skattskyldiga utgörs dels av fysiska personer (privatpersoner samt dödsbon), dels av juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar m.fl.). Kommunal inkomstskatt betalas enbart av fysiska personer.
Statl ink.skatt, förvärvsink, tkr
Samtliga skattskyldiga utgörs dels av fysiska personer (privatpersoner samt dödsbon), dels av juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar m.fl.).
Statl ink.skatt, kapitalink, tkr
Samtliga skattskyldiga utgörs dels av fysiska personer (privatpersoner samt dödsbon), dels av juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar m.fl.). Statlig inkomstskatt på kapitalinkomster betalas enbart av fysiska personer.
Statl fastighetsskatt, tkr
Samtliga skattskyldiga utgörs dels av fysiska personer (privatpersoner samt dödsbon), dels av juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar m.fl.).
Statl förmögenhetsskatt, tkr
Samtliga skattskyldiga utgörs dels av fysiska personer (privatpersoner samt dödsbon), dels av juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar m.fl.).
Allm egenavg, tkr
Samtliga skattskyldiga utgörs dels av fysiska personer (privatpersoner samt dödsbon), dels av juridiska personer (aktiebolag, ekonomiska föreningar, ideella föreningar m.fl.). Allmänna egenavgifter utgörs vid taxeringarna 1996, 1997 och 1998 av allmän sjukförsäkringsavgift och allmän pensionsavgift och fr.o.m. taxeringen 1999 enbart av allmän pensionsavgift. Allmänna egenavgifter betalas endast av fysiska personer. Fr.o.m. taxeringsåret 2001 redovisas de allmänna egenavgifterna netto, efter avdrag för skattereduktion för allmän pensionsavgift. För taxeringsåret 1995 redovisas summan av allmän sjukförsäkringsavgift och allmän arbetslöshetsförsäkringsavgift. Den allmänna sjukförsäkringsavgiften för taxeringsåret 1994 har inte kunnat redovisas.
tabellinnehåll: Allm egenavg, tkr , region: 00 Riket
Om en summering görs av statistiken redovisad per kommun eller per län så understiger dessa summor riksvärdet. Detta beror på att riksvärdet även innehåller uppgifter för sådana skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.
tabellinnehåll: Kommunal ink.skatt, tkr , region: 00 Riket
Om en summering görs av statistiken redovisad per kommun eller per län så understiger dessa summor riksvärdet. Detta beror på att riksvärdet även innehåller uppgifter för sådana skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.
tabellinnehåll: Statl fastighetsskatt, tkr , region: 00 Riket
Om en summering görs av statistiken redovisad per kommun eller per län så understiger dessa summor riksvärdet. Detta beror på att riksvärdet även innehåller uppgifter för sådana skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.
tabellinnehåll: Statl förmögenhetsskatt, tkr , region: 00 Riket
Om en summering görs av statistiken redovisad per kommun eller per län så understiger dessa summor riksvärdet. Detta beror på att riksvärdet även innehåller uppgifter för sådana skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.
tabellinnehåll: Statl ink.skatt, förvärvsink, tkr , region: 00 Riket
Om en summering görs av statistiken redovisad per kommun eller per län så understiger dessa summor riksvärdet. Detta beror på att riksvärdet även innehåller uppgifter för sådana skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.
tabellinnehåll: Statl ink.skatt, kapitalink, tkr , region: 00 Riket
Om en summering görs av statistiken redovisad per kommun eller per län så understiger dessa summor riksvärdet. Detta beror på att riksvärdet även innehåller uppgifter för sådana skattskyldiga som saknar hemortskommun i landet.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-10
Kontakt
Johan Åhman, SCB
+46 010-479 61 09
johan.ahman@scb.se

Enhet
Kommunal ink.skatt, tkr:
tkr
Statl ink.skatt, förvärvsink, tkr:
tkr
Statl ink.skatt, kapitalink, tkr:
tkr
Statl fastighetsskatt, tkr:
tkr
Kommunal fastighetsavgift, tkr:
tkr
Statl förmögenhetsskatt, tkr:
tkr
Allm egenavg, tkr:
tkr
Referenstid
Kommunal ink.skatt, tkr:
Taxeringsåret
Statl ink.skatt, förvärvsink, tkr:
Taxeringsåret
Statl ink.skatt, kapitalink, tkr:
Taxeringsåret
Statl fastighetsskatt, tkr:
Taxeringsåret
Kommunal fastighetsavgift, tkr:
Taxeringsåret
Statl förmögenhetsskatt, tkr:
Taxeringsåret
Allm egenavg, tkr:
Taxeringsåret
Datatyp
Kommunal ink.skatt, tkr:
Flöde
Statl ink.skatt, förvärvsink, tkr:
Flöde
Statl ink.skatt, kapitalink, tkr:
Flöde
Statl fastighetsskatt, tkr:
Flöde
Kommunal fastighetsavgift, tkr:
Flöde
Statl förmögenhetsskatt, tkr:
Flöde
Allm egenavg, tkr:
Flöde
Pristyp
Kommunal ink.skatt, tkr:
Löpande Priser
Statl ink.skatt, förvärvsink, tkr:
Löpande Priser
Statl ink.skatt, kapitalink, tkr:
Löpande Priser
Statl fastighetsskatt, tkr:
Löpande Priser
Kommunal fastighetsavgift, tkr:
Löpande Priser
Statl förmögenhetsskatt, tkr:
Löpande Priser
Allm egenavg, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kommunal ink.skatt, tkr:
Nej
Statl ink.skatt, förvärvsink, tkr:
Nej
Statl ink.skatt, kapitalink, tkr:
Nej
Statl fastighetsskatt, tkr:
Nej
Kommunal fastighetsavgift, tkr:
Nej
Statl förmögenhetsskatt, tkr:
Nej
Allm egenavg, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Kommunal ink.skatt, tkr:
Nej
Statl ink.skatt, förvärvsink, tkr:
Nej
Statl ink.skatt, kapitalink, tkr:
Nej
Statl fastighetsskatt, tkr:
Nej
Kommunal fastighetsavgift, tkr:
Nej
Statl förmögenhetsskatt, tkr:
Nej
Allm egenavg, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-08-13
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0701A8