Debiterade skatter och avgifter inkl. skattereduktion för fysiska personer, hela riket, efter skatte-/avgiftstyp. Taxeringsår/deklarationsår 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

skatte-/avgiftstyp

Totalt 13 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

skatte-/avgiftstyp
övriga skatter och avgifter
I Övriga skatter och avgifter ingår företagares egenavgifter, avkastningsskatt, löneskatter, allmän löneavgift m.m. Tidigare kunde moms redovisas på inkomstdeklarationen och då ingick även denna post här, men den möjligheten har försvunnit fr.o.m. deklarationsår 2014/inkomstår 2013.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-01-10
Kontakt
Johan Åhman, SCB
+46 010-479 61 09
johan.ahman@scb.se

Enhet
Skatter och avgifter, mnkr:
mnkr
Referenstid
Skatter och avgifter, mnkr:
Taxeringsåret
Datatyp
Skatter och avgifter, mnkr:
Flöde
Pristyp
Skatter och avgifter, mnkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Skatter och avgifter, mnkr:
Nej
Säsongsrensad
Skatter och avgifter, mnkr:
Nej
Skapad datum
2020-04-05
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0701G1