Statsskulden efter kontopost. Månad 1970M01 - 2019M10
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kontopost

Totalt 11 Valda

Sök

månad Markera minst ett värde

Totalt 598 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Från och med 2003M01 redovisas derivatinstrument (swappar och valutaterminer) i den officiella statsskulden vilket måste beaktas vid jämförelser med tidigare månader. Instrumenten i statsskulden värderas dessutom numera till nominellt slutvärde enligt samma principer som tillämpas inom EU.
Riksgälden har fr.o.m. januari 2012 gjort vissa ändringar av hur statsskulden redovisas. Ändringarna gäller redovisningen av dels säkerheter, som betalas i samband med marknadsvärdesförändringar i swappar och räntefutures, dels omvända repor i egna statspapper. Ändringarna innebär i korthet att skulder i säkerheter läggs till och att tillgångar i repor i egna värdepapper tas bort. Syftet med förändringarna är att uppnå en mer konsekvent och transparent redovisning. Ändringarna medför att den redovisade skulden initialt blir något större.
kontopost
statsobligationer, kronswappar
Korrigering 2011-03-14. Värdet för statsobligationer, kronswappar, har korrigerats (fel tecken vid publiceringen 2011-03-08).
kontopost
statsobligationer, realräntelån
Inkl inflation fr o m 2003M01
riksgäldskonto och riksgäldsspar
Inkl rikssparkonto och sparobligationer.
allemanssparande
Upphörde 1998M05.
övriga inhemska lån
Inkl dagslån, statsskuldförbindelser (-1994) och skattkammarväxlar (-1988).

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-11-08
Kontakt
Marcus Halvarsson, SCB
+46 010-479 68 85
marcus.halvarsson@scb.se

Enhet
Statsskulden, ställning, mkr:
mkr
Referenstid
Statsskulden, ställning, mkr:
Vid månadens slut
Datatyp
Statsskulden, ställning, mkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Statsskulden, ställning, mkr:
Nej
Säsongsrensad
Statsskulden, ställning, mkr:
Nej
Skapad datum
2019-12-07
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Riksgäldskontoret
Matris
OE0202A1