Utjämning av LSS-kostnader mellan kommuner efter region, År 2004 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 10 Valda

region Markera minst ett värde

Totalt 290 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Nej
Senast uppdaterad
2019-04-17
Kontakt
Nina Grönborg, SCB
+46 010-479 68 41
nina.groenborg@scb.se

Enhet
Standardkostnad LSS-insatser, tkr:
tkr
Ersättning till Försäkringskassan, tkr:
tkr
Grundläggande standardkostnad, tkr:
tkr
Koncentrationsindex:
index
Personalkostnadsindex:
index
Standardkostnad, justerad och uppräknad, tkr:
tkr
Standardkostnad, kr per inv:
kr per inv
Beräknat belopp för bidrag/avgift, kr per inv:
kr per inv
Utjämningsbidrag, tkr:
tkr
Utjämningsavgift, tkr:
tkr
Referenstid
Standardkostnad LSS-insatser, tkr:
Två år före utjämningsåret
Ersättning till Försäkringskassan, tkr:
Två år före utjämningsåret
Grundläggande standardkostnad, tkr:
Två år före utjämningsåret
Koncentrationsindex:
Utjämningsåret
Personalkostnadsindex:
Utjämningsåret
Standardkostnad, justerad och uppräknad, tkr:
Utjämningsåret
Standardkostnad, kr per inv:
Utjämningsåret
Beräknat belopp för bidrag/avgift, kr per inv:
Utjämningsåret
Utjämningsbidrag, tkr:
Utjämningsåret
Utjämningsavgift, tkr:
Utjämningsåret
Datatyp
Standardkostnad LSS-insatser, tkr:
Stock
Ersättning till Försäkringskassan, tkr:
Stock
Grundläggande standardkostnad, tkr:
Stock
Koncentrationsindex:
Stock
Personalkostnadsindex:
Stock
Standardkostnad, justerad och uppräknad, tkr:
Stock
Standardkostnad, kr per inv:
Stock
Beräknat belopp för bidrag/avgift, kr per inv:
Stock
Utjämningsbidrag, tkr:
Stock
Utjämningsavgift, tkr:
Stock
Pristyp
Standardkostnad LSS-insatser, tkr:
Löpande Priser
Ersättning till Försäkringskassan, tkr:
Löpande Priser
Grundläggande standardkostnad, tkr:
Löpande Priser
Standardkostnad, justerad och uppräknad, tkr:
Löpande Priser
Standardkostnad, kr per inv:
Löpande Priser
Beräknat belopp för bidrag/avgift, kr per inv:
Löpande Priser
Utjämningsbidrag, tkr:
Löpande Priser
Utjämningsavgift, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Standardkostnad LSS-insatser, tkr:
Nej
Ersättning till Försäkringskassan, tkr:
Nej
Grundläggande standardkostnad, tkr:
Nej
Koncentrationsindex:
Nej
Personalkostnadsindex:
Nej
Standardkostnad, justerad och uppräknad, tkr:
Nej
Standardkostnad, kr per inv:
Nej
Beräknat belopp för bidrag/avgift, kr per inv:
Nej
Utjämningsbidrag, tkr:
Nej
Utjämningsavgift, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Standardkostnad LSS-insatser, tkr:
Nej
Ersättning till Försäkringskassan, tkr:
Nej
Grundläggande standardkostnad, tkr:
Nej
Koncentrationsindex:
Nej
Personalkostnadsindex:
Nej
Standardkostnad, justerad och uppräknad, tkr:
Nej
Standardkostnad, kr per inv:
Nej
Beräknat belopp för bidrag/avgift, kr per inv:
Nej
Utjämningsbidrag, tkr:
Nej
Utjämningsavgift, tkr:
Nej
Skapad datum
2019-08-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0115G9