Intäkter, kostnader och investeringar för regioner, miljoner kronor, löpande priser, riket. Kvartal 2019K1 - 2019K4
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kontopost Markera minst ett värde

Totalt 18 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Inga fotnoter finns

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-03-05
Kontakt
Tove Lundén, SCB
+46 010-479 60 08
tove.lunden@scb.se

Anton Axelsson, SCB
+46 010-479 61 49
anton.axelsson@scb.se

Enhet
Kvartalsutfall för regioner:
miljoner kronor
Referenstid
Kvartalsutfall för regioner:
Den sista i kvartalet
Datatyp
Kvartalsutfall för regioner:
Stock
Pristyp
Kvartalsutfall för regioner:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kvartalsutfall för regioner:
Nej
Säsongsrensad
Kvartalsutfall för regioner:
Nej
Skapad datum
2020-05-29
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
00000347