Statistikdatabasen
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi efter region. År 2014 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

uppgift Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 6 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-31
Kontakt
Linda Larserö, SCB
+46 010-479 63 31
linda.larsero@scb.se

Enhet
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
tkr
Referenstid
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
30 augusti resp år
Datatyp
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Stock
Pristyp
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-20
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000000T