Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi efter region. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

uppgift Markera minst ett värde

Totalt 8 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
tkr
Kontakt
Jacob Pelgander, SCB
Telefon: +46 010-479 60 31
Fax: +46
e-post: jacob.pelgander@scb.se
Senast uppdaterad
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
2018-08-31
Referenstid
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
30 augusti resp år
Datatyp
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Stock
Pristyp
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Kostnader för kommunernas komvux, särvux och sfi, tkr:
Nej
Skapad datum
2019-03-22
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
0000000T