Kostnad för kommunernas individ- och familjeomsorg. År 2014 - 2017
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

region

omsorg Markera minst ett värde

Totalt 16 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.
År 2017 är uppgifterna för riket exklusive Arjeplog och Grums kommun. Anledningen är att Arjeplog och Grums inte har lämnat in RS uppgifter till denna publicering. Vår förhoppning är att de kommer ingå vid publiceringen den 31 augusti 2018.
Kostnad = bruttokostnad - (försäljning av verksamhet till andra kommuner och landsting + interna intäkter).

Information

Officiell statistik
Nej
Enhet
Tkr, löpande priser:
tkr
Kontakt
Per Andreasson, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 62 19
Fax: +46
e-post: per.andreasson@scb.se
Senast uppdaterad
Tkr, löpande priser:
2018-06-15
Referenstid
Tkr, löpande priser:
31 december respektive år
Datatyp
Tkr, löpande priser:
Stock
Pristyp
Tkr, löpande priser:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Tkr, löpande priser:
Nej
Säsongsrensad
Tkr, löpande priser:
Nej
Skapad datum
2018-08-16
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
OE0107AK