Resultaträkning för kommuner efter region och resultaträkningsposter. År 1998 - 2018
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

resultaträkningsposter Markera minst ett värde

Totalt 15 Valda

Sök

år Markera minst ett värde

Totalt 21 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Region Gotland har till skillnad från övriga kommuner och landsting tre uppdrag, de ansvarar för kommunala uppgifter, landstingsuppgifter och har dessutom ett regionalt utvecklingsansvar. Detta innebär att det är mycket svårt att jämföra data avseende resultat- och balansräkning för Region Gotland med övriga kommuner och landsting i Sverige. SCB har, i ett försök till jämförbarhet, uppskattat att 65 procent av den totala verksamheten avser kommunal verksamhet medan 35 procent avser landstingsverksamhet. SCB vill dock poängtera att fördelningen är en uppskattning och att jämförelser med andra kommuner och landsting bör göras med försiktighet.
De publicerade uppgifterna baseras på invånarantalet den 31 december respektive år.
Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.
Uppgifterna kan avvika från kommunernas årsredovisning.
region
2523 Gällivare
Gällivare uppvisar ett extremt högt resultat för 2017 med anledning av intäkter kopplade till samhällsomvandlingen.
region
00 Riket
Kirunas resultat för år 2015 är högt på grund av stadsombildningen.
2584 Kiruna
Kirunas resultat för år 2015 är högt på grund av stadsombildningen.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-08-30
Kontakt
Jacob Pelgander, SCB
+46 010-479 60 31
jacob.pelgander@scb.se

Enhet
Kr/invånare, löpande priser:
kr/invånare
Tkr, löpande priser:
tkr
Referenstid
Kr/invånare, löpande priser:
31 december respektive år
Tkr, löpande priser:
31 december respektive år
Datatyp
Kr/invånare, löpande priser:
Stock
Tkr, löpande priser:
Stock
Pristyp
Kr/invånare, löpande priser:
Löpande Priser
Tkr, löpande priser:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
Säsongsrensad
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
Skapad datum
2020-01-25
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0107N3