Balansräkning för kommunkoncerner efter region och balansräkningsposter. År 1998 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

balansräkningsposter Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.
Uppgifterna kan avvika från kommunernas årsredovisning.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Kr/invånare, löpande priser:
kr/invånare
Tkr, löpande priser:
tkr
Kontakt
Anita Brandt, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 61 73
Fax: +46
e-post: anita.brandt@scb.se
Senast uppdaterad
Kr/invånare, löpande priser:
2017-08-31
Tkr, löpande priser:
2017-08-31
Referenstid
Kr/invånare, löpande priser:
31 december respektive år
Tkr, löpande priser:
31 december respektive år
Datatyp
Kr/invånare, löpande priser:
Stock
Tkr, löpande priser:
Stock
Pristyp
Kr/invånare, löpande priser:
Löpande Priser
Tkr, löpande priser:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
Säsongsrensad
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
Skapad datum
2018-03-19
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
OE0107N6