Balansräkning för kommunkoncerner efter region och balansräkningsposter. År 1998 - 2016
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 2 Valda

region

balansräkningsposter Markera minst ett värde

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken

Fotnoter

Uppgifter avseende föregående år (år t-1) är preliminära fram till den publicering som sker i augusti/september. Därefter ska uppgifterna avseende föregående år (år t-1), samt även uppgifter avseende äldre år, betraktas som slutliga. För mer information om årets planerade publiceringar, se publiceringskalendern.
År 2016 är uppgifterna för riket exklusive Grums kommun. Anledningen är att Grums inte har lämnat in RS uppgifter till denna publicering. Vår förhoppning är att Grums kommer ingå vid publiceringen den 31 augusti 2017.
Uppgifterna kan avvika från kommunernas årsredovisning.

Information

Officiell statistik
Ja
Enhet
Kr/invånare, löpande priser:
kr/invånare
Tkr, löpande priser:
tkr
Kontakt
Anita Brandt, Statistiska centralbyrån (SCB)
Telefon: +46 010-479 61 73
Fax: +46
e-post: anita.brandt@scb.se
Senast uppdaterad
Kr/invånare, löpande priser:
2017-06-15
Tkr, löpande priser:
2017-06-15
Referenstid
Kr/invånare, löpande priser:
31 december respektive år
Tkr, löpande priser:
31 december respektive år
Datatyp
Kr/invånare, löpande priser:
Stock
Tkr, löpande priser:
Stock
Pristyp
Kr/invånare, löpande priser:
Löpande Priser
Tkr, löpande priser:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
Säsongsrensad
Kr/invånare, löpande priser:
Nej
Tkr, löpande priser:
Nej
Skapad datum
2017-08-17
Statistikansvarig myndighet (SAM)
Statistiska centralbyrån (SCB)
Matris
OE0107N6