Statistikdatabasen
Kommunernas resp. regionernas finansiella tillgångar och skulder efter kontopost. Kvartal 2002k1 - 2020k2
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

kontopost

Totalt 116 Valda

Sök

sektor

Totalt 2 Valda

Sök

kvartal Markera minst ett värde

Totalt 73 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kontoposterna 201, 202, 204, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 221, 222, 223, 225, 226, och 227 avser från och med 2019 tillgångar värderade till verkligt värde. Tidigare gällde lägsta värdets princip.
kvartal
2008k4
Uppgifterna reviderade 20101112 efter avstämning mot Räkenskapssammandraget
2009k4
Uppgifterna reviderade 20101112 efter avstämning mot Räkenskapssammandraget
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2020-08-25
Kontakt
Jacob Pelgander, SCB
+46 010-479 60 31
jacob.pelgander@scb.se

Enhet
Kommunernas resp. regionernas finansiella tillgångar och skulder, tkr:
tkr
Referenstid
Kommunernas resp. regionernas finansiella tillgångar och skulder, tkr:
Den sista i kvartalet
Datatyp
Kommunernas resp. regionernas finansiella tillgångar och skulder, tkr:
Stock
Kalenderkorrigerad
Kommunernas resp. regionernas finansiella tillgångar och skulder, tkr:
Nej
Säsongsrensad
Kommunernas resp. regionernas finansiella tillgångar och skulder, tkr:
Nej
Skapad datum
2020-10-24
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0106A2