Statistikdatabasen
Skatteunderlag och skattekraft. År 1995 - 2020
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 26 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000
Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

tabellinnehåll
Skatteunderlag, kronor
Kommunalt skatteunderlag utgörs av summa beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer. Skatteunderlaget för år t utgörs av summa beskattningsbar förvärvsinkomst för fysiska personer enligt taxeringen år t-1 avseende inkomsterna år t-2.
Skattekraft, kronor per invånare
Skattekraften beräknas som skatteunderlag i kronor per invånare vid taxeringsårets ingång. Vid beräkning av skattekraften för år t används skatteunderlaget enligt taxeringen år t-1 avseende inkomsterna år t-2.
Andel av riksmedelvärdet, procent
Riksmedelvärdet brukar även benämnas medelskattekraften.
Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-12-17
Kontakt
Marie Glanzelius, SCB
+46 010-479 60 11
marie.glanzelius@scb.se

Enhet
Skatteunderlag, kronor:
kr/inv
Skattekraft, kronor per invånare:
kr/inv
Andel av riksmedelvärdet, procent:
procent
Referenstid
Skatteunderlag, kronor:
Enligt taxeringen året före redovisningsåret
Skattekraft, kronor per invånare:
Enligt taxeringen året före redovisningsåret
Andel av riksmedelvärdet, procent:
Enligt taxeringen året före redovisningsåret
Datatyp
Skatteunderlag, kronor:
Stock
Skattekraft, kronor per invånare:
Stock
Andel av riksmedelvärdet, procent:
Stock
Pristyp
Skatteunderlag, kronor:
Löpande Priser
Skattekraft, kronor per invånare:
Löpande Priser
Andel av riksmedelvärdet, procent:
Löpande Priser
Kalenderkorrigerad
Skatteunderlag, kronor:
Nej
Skattekraft, kronor per invånare:
Nej
Andel av riksmedelvärdet, procent:
Nej
Säsongsrensad
Skatteunderlag, kronor:
Nej
Skattekraft, kronor per invånare:
Nej
Andel av riksmedelvärdet, procent:
Nej
Skapad datum
2020-10-31
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0101A5