Kommunalskatteuppgifter efter region. År 2000 - 2019
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 3 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 20 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 50 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 50 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Tabellen uppdaterades den 18 januari 2019 på grund av reviderad skattesats gällande Tierps kommun. Den reviderade skattesatsen avser endast 2019 års skattesatser.
tabellinnehåll
Skattesats, total kommunal
I de fall där summan av skattesatsen till kommun och landsting inte överensstämmer med total kommunal skattesats så beror det på avrundningsfel.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2019-01-18
Kontakt
Marie Glanzelius, SCB
+46 010-479 60 11
marie.glanzelius@scb.se

Enhet
Skattesats, total kommunal:
procent
Skattesats till kommun:
procent
Skattesats till landsting:
procent
Referenstid
Skattesats, total kommunal:
December året före redovisningsåret
Skattesats till kommun:
December året före redovisningsåret
Skattesats till landsting:
December året före redovisningsåret
Datatyp
Skattesats, total kommunal:
Stock
Skattesats till kommun:
Stock
Skattesats till landsting:
Stock
Kalenderkorrigerad
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats till kommun:
Nej
Skattesats till landsting:
Nej
Säsongsrensad
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats till kommun:
Nej
Skattesats till landsting:
Nej
Skapad datum
2019-10-21
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0101D1