Kommunalskatteuppgifter efter region. År 1974-1992
Markera dina val och tryck på 'Fortsätt'. Tips och hjälp

För markerade variabler Markera minst ett värde måste minst ett värde väljas

tabellinnehåll Markera minst ett värde

Totalt 4 Valda

region

år Markera minst ett värde

Totalt 19 Valda

Sök


Antal valda celler är:(maximalt tillåtna antal är 150 000)

Presentation på skärmen är begränsad till 1 000 rader och 30 kolumner


Antal valda celler överstiger tillåtna 150 000

Dokumentation av statistiken Fotnoter

Fotnoter

Kommunredovisningen avser 1992 års indelning.
tabellinnehåll
Skattesats till landsting
Observera att Gotlands, Malmö och Göteborgs kommuner inte ingått i landsting, varför landstingsskattesats inte kunnat redovisas för dem.
tabellinnehåll: Skattesats, total kommunal , region: 1263 Svedala
De värden som redovisas för Svedala kommun för åren 1974, 1975 och 1976 utgörs av vägda medelvärden för kommunerna Svedala och Bara. Fr.o.m. 1977 ingår förutvarande Bara kommun i Svedala kommun.
tabellinnehåll: Skattesats till kommun , region: 1263 Svedala
De värden som redovisas för Svedala kommun för åren 1974, 1975 och 1976 utgörs av vägda medelvärden för kommunerna Svedala och Bara. Fr.o.m. 1977 ingår förutvarande Bara kommun i Svedala kommun.
tabellinnehåll: Skattesats till församling , region: 1263 Svedala
De värden som redovisas för Svedala kommun för åren 1974, 1975 och 1976 utgörs av vägda medelvärden för kommunerna Svedala och Bara. Fr.o.m. 1977 ingår förutvarande Bara kommun i Svedala kommun.

Kontakt och information

Information

Officiell statistik
Ja
Senast uppdaterad
2003-03-12
Kontakt
Marie Glanzelius, SCB
+46 010-479 60 11
marie.glanzelius@scb.se

Enhet
Skattesats, total kommunal:
kr/skattekrona
Skattesats till kommun:
kr/skattekrona
Skattesats till landsting:
kr/skattekrona
Skattesats till församling:
kr/skattekrona
Referenstid
Skattesats, total kommunal:
December året före redovisningsåret
Skattesats till kommun:
December året före redovisningsåret
Skattesats till landsting:
December året före redovisningsåret
Skattesats till församling:
December året före redovisningsåret
Datatyp
Skattesats, total kommunal:
Stock
Skattesats till kommun:
Stock
Skattesats till landsting:
Stock
Skattesats till församling:
Stock
Kalenderkorrigerad
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats till kommun:
Nej
Skattesats till landsting:
Nej
Skattesats till församling:
Nej
Säsongsrensad
Skattesats, total kommunal:
Nej
Skattesats till kommun:
Nej
Skattesats till landsting:
Nej
Skattesats till församling:
Nej
Skapad datum
2020-08-15
Statistikansvarig myndighet (SAM)
SCB
Matris
OE0101B1